Celoslovenská klavírna súťažná prehliadka „HVIEZDY HRAJÚ SRDCOM

Dňa 24. 04. 2019 sa uskutočnil II. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky „Hviezdy hrajú srdcom“. Súťaž usporiadala Súkromná základná umelecká škola Jánoš v Ružomberku.
Počas súťažného dňa sa svojimi klavírnymi výkonmi predstavilo 83 súťažiacich v piatich kategóriách zo 43 ZUŠ z celého Slovenska. Súťaž prebiehala na dvoch miestach, v Synagóge a vo Veľkej Dvorane Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku. Výkony súťažiacich hodnotili členovia dvoch odborných porôt.
I tento typ súťaže viedol mladých talentovaných klaviristov k sebarealizácii,         k umeleckej tvorivosti a konfrontácii svojich inštrumentálno-interpretačných zručností. Cieľom súťaže bolo prezentovať nielen klasickú hudbu a tým uchovávať tradície, ale vytvárať priestor i pre interpretáciu hudobných diel súčasných slovenských a svetových skladateľov. Súťažná prehliadka bola veľkým prínosom nielen pre žiakov, ale i pedagógov ZUŠ, ktorí na základe získaných nových poznatkov môžu skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.
Súťaž bola výborne organizovaná, prebiehala v príjemnej tvorivej atmosfére, v priateľskom a pohostinnom prostredí, za čo patrí organizátorom veľká vďaka.
Súťažnej prehliadky „Hviezdy hrajú srdcom“ sa zúčastnil i náš žiak, ŠIMON BITTÓ, z klavírnej triedy p. uč. Márie Komlóssyovej DiS. art. Svojím výkonom v IV. kategórii sa umiestnil v zlatom pásme.
K výbornému výkonu a umiestneniu srdečne blahoželáme!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *