Rajecká hudobná jar 2020

Vo štvrtok 15.10.2020 sa za dodržiavania prísnych hygienických opatrení uskutočnil 11. ročník hudobnej súťaže Rajecká hudobná jar. Prinášame vám výsledkovú listinu ocenených súťažiacich. Srdečne gratulujeme všetkým oceneným a ich pedagógom!
Je pre nás veľkou cťou a potešením, že odborná porota ocenila v rôznych kategóriách aj žiakov našej školy:  Branislav Dúbravka (1. miesto v IV. kategórii), Tadeáš Blunár (1. miesto v III.kategórii),  Ema Blunárová a Andrea Čerňanská (2. miesto v I. kategórii),  Kvetoslava Macková (3. miesto v I.kategórii), Lilien Krutáková  (3. miesto v II. kategórii), Petra Blunárová,  Tobiáš Židek a Lukáš Válek (čestné uznania)
Titul LAUREÁTA SÚŤAŽE si odnáša rovnako žiak ZUŠ Rajec – Branislav Dúbravka.
 

 

Platby RHJ

Vážení účastníci RHJ 2020.

Účastnícke poplatky Vás poprosím uhrádzať na nižšie uvedené č.ú.

SK5311000000002928881182

Ďakujeme! 

Prerušenie skupinového vyučovania na ZUŠ

Vážení rodičia,

z rozhodnutia ministra školstva o opatreniach pre školy je od zajtra do odvolania zrušené skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. Na ZUŠ Rajec sa z tohto dôvodu prerušuje výučba výtvarnej výchovy,  hudobnej náuky a v tanečnom odbore.  Indiviuálna výučba pozastavená nie je a vyučovanie prebieha bez zmeny.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/