Hráme si spolu

Milí priatelia umenia!
ZUŠ Rajec vás pozýva na koncert „Hráme si spolu“. Koncert sa uskutoční dňa 6. februára 2019 o 16:30 h. vo Veľkej sále KD Rajec.

Uhradenie školného

Školné prosíme uhradiť  na číslo účtu IBAN: SK53 1100 0000 0029 2888 1182, do poznámky prosíme uviesť MENO A PRIEZVISKO ŽIAKA.

  • individuálne vyučovanie – 40€
  • prípravné štúdium, kolektívne vyučovanie – 30€
  • dospelý – 200€ (klavír, gitara, husle), 225€ (spev), 175€ (organ, violončelo, bicie), 190€ (akordeón)

ĎAKUJEME 

Kolektív ZUŠ Rajec vám praje pokojné a požehnané
vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2019 !

Koncert pre materské školy

V piatok 21. decembra usporiadala naša škola v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu vianočný koncert pre žiakov materských škôl v Rajci. Prinášame vám niekoľko záberov tohto milého podujatia.

VIANOČNÝ KONCERT 2018

Milí priatelia umenia !
v stredu 19. decembra 2018 sa
vo Veľkej sále Kultúrneho domu v Rajci uskutočnil Vianočný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Rajec. Pre priblíženie sviatočnej atmosféry, ktorá na ňom vládla vám prinášame niekoľko záberov.

 

Regionálná súťaž v hre na dychových plechových nástrojoch v Trenčíne

Dňa 29.11.2018 sa naši žiaci Petra Blunárová a Šimon Dobeš z triedy p.uč. Juraja Hodasa zúčastnili na 6. ročníku Regionálnej súťaže v hre na dychových plechových nástrojoch v Trenčíne na Zuš Karola Pádivého. V silnej prvej kategórií, kde súťažilo 21 mladých umelcov, získal Šimon Dobeš památný list a Petra Blunárová 2. miesto. Poďakovanie patrí aj korepetítorovi, šoférovi šoumenovi v jednom p.uč. Marekovi Milovi.

 

VIOLONČELOVÁ JESEŇ v Modre

Dňa 29.11.2018 sa žiaci z triedy Oľgy Pažickej úspešne zúčastnili súťaže VIOLONČELOVÁ JESEŇ v Modre.
Medzinárodná porota v zložení Jozef Lupták, Jan Pospíšil a Jiří Bárta v 7 kat.ohodnotila našich žiakov nasledovne:
 
1..kat. Lilien Krutáková – zlaté pásmo
Agáta Blažeková – bronzové pásmo
 
2.kat. Klára Kavcová – strieborné pásmo
Mikuláš Blažek- bronzové pásmo
 
4.kat. Edlou Lourens van Dyck – zlaté pásmo
Vanesa Uríčová – strieborné pásmo
 
6.kat. Komorná hra-duá
– zlaté pásmo: Agáta Blažeková a
Mikuláš Blažek
 
– zlaté pásmo: Lilien Krutáková a
Mikuláš Blažek
 
– zlaté pásmo: Edlou Lourens van Dyck a
Mária Foltánová
 
– zlaté pásmo: Vanesa Uríčová a
Mária Foltánová
 
Edlou Lourens van Dyck – CENA PRIMÁTORA MESTA MODRA
 
Skvelé výkony violončelistov podporila vynikajúca klavírna korepetícia s.M.Dominiky Juhásovej AM .Pri záverečnom vyhodnotení s.M.D.Juhásová AM získala CENU KLAVÍRNEJ SPOLUPRÁCE.  Z našej strany jej patrí veľká vďaka.So súťažiacimi odohrala 40 súťažných skladieb.
Ďakujeme za podporu pri organizovaní súťaže riaditeľstvu ZUŠ pod vedenímPaedDr.M.Remeniusa a ZRŠ. Veľké poďakovanie patrí rodičom, p.Ing.F.Kavcovi,Ing.R.Blažekovi a L. .van Dyck.ktorí nám zabezpečili dovoz autami.  Už teraz sa žiaci tešia na spoločný koncert v koncertnej sále, ktorý sa uskutoční v novom roku. Organizátor súťaže touto akciou chce odmeniť súťažiacich v komornej hre.
 

Vianočné maľovanie v Tescu

V utorok 11.12. žiaci z našej školy pomohli svojími vianočnými umeleckými výtvormi skrášliť priestory rajeckeho Tesca a vdýchli mu tú pravú sviatočnú atmosféru. Ďakujeme zamestnancom Tesca za opätovné pozvanie a pekné baličky pre deti a všetkým zúčastneným za ich ochotu a kreativitu!