Úhrada školného

Vážení rodičia,

Prosíme uhradiť školné za I. polrok šk. roka 2019/2020 do 31. 10. 2019 na č. účtu: IBAN SK53 1100 0000 0029 2888 1182, Základná umelecká škola, 1. mája 412/1, 015 01 Rajec, do poznámky prosím uviesť meno a priezvisko žiaka a priezvisko pedagóga

–          individuálne vyučovanie – 40 €

–          prípravné štúdium, kolektívne vyučovanie – 30 €

–          dospelý – 200 € (klavír, gitara, husle), 225 € (spev), 175 € (organ, violončelo, bicie), 190 € (akordeón)

 

Úcta k starším

Žiaci akordeónového oddelenia z našej ZUŠ aj tento rok prijali pozvanie do klubu dôchodcov z príležitosti dňa „ Úcta k starším“  9. 10. 2019, aby svojou hrou potešili našich seniorov z Rajca a okolia. Žiaci Simonka Hodásová Filip Kardoš, Filip Knapec, Ladislav Miškovský, Filip Balvan, Vierka Hodasová spolu s p. učiteľkou zahrali svoje skladby a ľudové piesne, pri ktorých si všetci schuti zaspievali. S dobrým pocitom a príjemne prežitým popoludním sme sa vrátili do Zuš-ky. Na túto slávnostnú chvíľu  nám ostali a verím, že i všetkým prítomným pekné spomienky.

Detská mapa sveta – odovzdanie ceny

V utorok 10.9. sme v našej škole privítali veľmi milých hostí, ktorí prišli osobne odovzdať Katke Šálekovej ocenenie za 3. miesto z finále medzinarodnej súťaže Detská mapa sveta v Tokiu. Na pôde ZUŠ sme tak privítali  vedúci vedecký pracovníka Geografického ústavu SAV Doc. RNDr. Jána Feranca, CSc. ; predsedu Kartografickej spoločnosti SR Ing. Róberta Fencíka, PhD.; vedúcu oddelenie geoinformatiky GÚ SAV RNDr. Moniku Kopeckú, PhD. a Mgr. Tomáša Gogu z GÚ SAV. Okrem prevzatie ceny hostia spoločne s Katkou strávili čas v zaujímavej debate nielen o výtvarnom umení ale aj o kartografických témach. Ďakujeme im aj touto cestou za návštevu a veríme, že sme sa nestretli naposledy 🙂

Elektronické žiacke knižky

Vážení rodičia a žiaci našej školy!
V školskom roku 2019/2020 sme za účelom zjednodušenia agendy zaviedli ELEKTRONICKÉ ŽIACKE KNIŽKY v systéme IZUŠ. Do žiackych knižiek môžete nahliadnuť kdekoľvek či už cez počítač alebo mobilný telefón. Stačí si dať do prehliadača webovú adresu http://www.izus.cz/, napísať do okienok užívateľské meno a heslo a potvrdiť. Prístupové údaje Vám poskytne/vygeneruje Váš triedny učiteľ. Dostanete ich na Váš e-mail.

Pokračovať v čítaní „Elektronické žiacke knižky“

Napísali o nás

Nie je prekvapujúce, že vďaka skvelému výsledku z celosvetovej výtvarnej súťaže v Tokiu sa v posledných dňoch na internete doslova „roztrhlo vrece“ s tlačovými správami, ktoré spomínajú výnimočné umiestnenie Katky Šálekovej.
Z množstva rôznych príspevkov vám prinášame rozsiahly článok venovaný našej úspešnej žiačke.    

Článok nájdete po kliknutí na link  -> TU

 

Detská mapa sveta

Úžasná správa ku nám dorazila od slovenského spoluorganizátora súťaže Detská mapa sveta. V celosvetovom finále, ktoré sa uskutočnilo v rámci Medzinárodnej kartografickej konferencie ICC2019 v Tokiu získala Katka ŠÁLEKOVÁ v najstaršej vekovej kategórii 13 – 15 rokov fantastické 3. miesto!!! Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu nielen našej školy ale aj celej krajiny!  

 

Piesňový recitál

Milí priaznivci našej ZUŠ!
Prinášame vám niekoľko fotografii z piesňového recitálu v rámci Fóra mladých talentov, ktorý sa uskutočnil ako súčasť Festivalu laureátov medzinárodných súťaží. Vystúpili na ňom Tatiana Hajzušová (soprán) a Samuel Michalec (klavír).

POP-ROCK a JAZZ Košice 2019

4.-5. júna sa konal IX. ročník celoslovenskej súťaže, POP-ROCK a JAZZ Košice 2019. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci ZUŠ Rajec, so súbormi HAPPY DAY a THE SPRINGS, pod vedením Bc. J. Jankecha.

V 1. kategórii do 16 rokov skupina HAPPY DAY – získala Čestné uznanie a  diplom za vokálny prejav Tomáš Hodas a Barbora Hodasová.

THE SPRINGS – sa umiestnila na 3. mieste v 1. kategórii. Samuel Kšiňan bol ocenený diplomom za inštrumentálny výkon.

Gratulujeme žiakom a prajeme im ďalšie úspechy.