Mladý violončelista Slovenska 2019

Dňa 13. apríla 2019 sa žiaci z violončelovej triedy Oľgy PAŽICKEJ, DiS. art.zúčastnili 15. ročníka celoslovenskej violončelovej súťaže Mladý violončelista Slovenska 2019 v Kežmarku. Tu odznelo 21 súťažných vystúpení žiakov zo ZUŠ Hiadeľ, ZUŠ Kežmarok, ZUŠ Modra, ZUŠ Pezinok, ZUŠ Rajec, ZUŠ Raslavice a ZUŠ Žilina. Päťčlenná porota s predsedom Mgr. K. M. KRAWCZYKOM rozhodla nasledovne:

1. kategória
Kvetoslava MACKOVÁ – 2. miesto
2. kategória
Agáta BLAŽEKOVÁ – 3. miesto
Klára KAVCOVÁ – 3. miesto
Lilien KRUTÁKOVÁ – 3. miesto
3. kategória
Vanesa URÍČOVÁ – 2. miesto
6. kategória – komorná hra
Agáta BLAŽEKOVÁ, Mikuláš BLAŽEK – 2. miesto
Lilien KRUTÁKOVÁ, Mikuláš BLAŽEK – 3. miesto
Kvetoslava LENHARTOVÁ, Vanesa URÍČOVÁ – 3. miesto

Porota udelila mimoriadnu cenu – diplom za účasť na všetkých 15. ročníkoch celoslovenskej súťaže Mladý violončelista Slovenska Oľge PAŽICKEJ, DiS. art. Poďakovanie patrí aj sestre M. Dominike JUHÁSOVEJ AM za skvelú klavírnu korepetíciu. Zároveň veľké poďakovanie za odvoz z Rajca do miesta konania patrí ing. MACKOVI, ing. BLAŽEKOVI a ing. JAROŠOVI.

Klavírny koncert

Vo štvrtok 11. apríla 2019 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil Klavírny koncert. Prinášame vám niekoľko záberov z tohto vydareného podujatia.

 

Zemplín pop

V dňoch 8.- 9.4. 2019 sa konal v Michalovciach 10. ročník súťažnej prehliadky populárnych hudobných skupín a spevákov pôsobiacich na ZUŠ, Zemplín pop 2019. Súťaže sa zúčastnilo 25 kapiel žánrovo zameraných na populárnu hudbu.
Súťaže sa zúčasnila aj hudobná skupina Happy day, zo ZUŠ Rajec, pod vedením p. uč. Bc J. Jankecha.
V kategórii, hudobné skupiny nad 15 rokov, sa žiaci skupiny Happy day – Gregor Szaniewski, Tomáš Hodas, Marian Slaboň a Barborka Hodasová, umiestnili v bronzovom pásme.
Srdečne im gratulujeme!

 

Štvorručná hra na klavíri

V štvorručnej hre na klavíri reprezentovali našu školu Alžbetka a Paulínka Štaffenové z triedy p. Podhradskej. Dňa 27.3. v Ružomberku získali strieborné pásmo a 4.4. V Žiline boli umiestnené do zlatého pásma.
Za skvelý výkon srdečne blahoželáme.

 

Detská mapa sveta

Neuveriteľná správa dorazila ku nám od organizátorov súťaže Detská mapa sveta. Do medzinárodného kola výtvarnej súťaže „Barbara Petchnik Children World Map Competition“, ktoré sa bude konať 15. – 20. júla v Tokiu postupuje 6 prác žiakov našej skoly. Ďalších sedem prác naších žiakov bolo zaradené medzi ocenené práce. Postupujúcimi dielami sú práce Margaréty Mackovej, Márie Šálekovej, Lukáša Horníka, Timoteja Matejka, Kristíny Cisárikovej a Kataríny Šálekovej. Ocenenými sú: Rebeka Hromadová, Monika Kráľová, Matej Cinko, Klára Kavecká, Viola Muchová, Lukáš Dobeš a Monika Albertová. Postupujúcim a oceneným srdečne gratulujeme! Postupujúcim držíme palce! Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a reprezentovali našu školu svojími skvelými prácami.

Výsledky súťaže: http://www.geography.sav.sk/detska-mapa-2019-vysledky/

16. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť

Dňa 9. apríla 2019 sa v Ružomberku uskutočnil 16. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou s názvom Študentská umelecká činnosť (ŠUČ). Našu školu v nej reprezentoval Tadeáš Blunár. Súťažilo sa v 3 kategóriách a Tadeáš v tretej kategórii v hre na organe získal 2. miesto. Srdečne mu gratulujeme! Poďakovanie patrí rovnako aj pedagógovi, ktory ho pripravoval – p. uč. Marekovi Milovi.

 

Akordeónová súťaž v Kysuckom Novom Meste

2 apríla 2019 si aj žiak Lacko Miškovský s p. učiteľkou A. Jakubíkovou vycestovali na akordeónovú súťaž v rytme rôznych hudobných žánrov do Kysuckého Nového Mesta, odkiaľ si priniesol diplom s ocenením strieborného pásma a medailu. Súťažil v III. kategórii vo veľmi silnej konkurencii. Patrí mu vďaka za skvelý výkon aj za peknú reprezentáciu našej ZUŠ – Rajec.

 

Súťaž Vokálna jar

Dňa 27.3. 2019 sa žiačky Rebeka Dúbravková, Mária Hlaváčová, a Vanesa Uherčíkova z triedy p. uč. Evy Gašpierikovej zúčastnili na 24. ročníku speváckej súťaže VOKÁLNA JAR v Kysuckom Novom Meste. V I. kategórii kde súťažilo 28 mladých spevákov získala Mária Hlaváčová zlaté pásmo a Rebeka Dúbravková strieborné pásmo. Vaneske Uherčíkovej, ktorá sa neumiestnila v II. kategórii patrí takisto poďakovanie za veľmi pekný spevácky výkon. Vďaka patrí aj korepetítorke Evke Blunárovej.