CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V SÓLOVEJ A KOMORNEJ HRE NA SAXOFÓNE

Vo štvrtok 27. apríla 2023 sa v priestoroch ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni uskutočnil 13. ročník CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V SÓLOVEJ A KOMORNEJ HRE NA SAXOFÓNE. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy a podarilo sa im úspešne reprezentovať našu školu.
Natália Kořínková – STRIEBORNÉ PÁSMO – z triedy p. uč. Antona Gamboša, DiS. art. 
Juraj Čerňanský – STRIEBORNÉ PÁSMO – z triedy p. uč. Ing. Petra Jakubíka, DiS. art.


Žiakom a ich pedagógom srdečne blahoželáme a ďakujeme aj p. uč. Bc. Marekovi Milovi za klavírnu spoluprácu.

Absolventský koncert 2023

V stredu 26. apríla 2023 o 16:30 hod. sa vo veľkej sále kultúrneho domu v Rajci uskutočnil absolventský koncert žiakov končiacich ročníkov.

Na pripomenutie tejto udalosti prinášame nasledujúce zábery.

Prihlášky na štúdium

Záujemcovia o štúdium na našej škole v školskom roku 2023/2024 môžu od dnešného dňa elektronicky vypĺňať prihlášku do nasledujúcich odborov: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Môžu tak konať až do 9. júna 2023. Zároveň vás pozývame zúčastniť sa prijímacich pohovorov v priestoroch školy. Tie sa budú konať v týždni od 12. júna do 16. júna 2023 v poobedňajších hodinách. Všetkých vás srdečne očakávame a tešíme sa na vás!

link na elektronickú prihlášku: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=650

Vokálna jar

V stredu 29. marca 2023 sa v ZUŠ v Kysuckom Novom Meste uskutočnil 26. ročník speváckej súťaže „Vokálna jar“.
Gratulujeme našim žiačkam- Vanese Melichovej- bronzové pásmo/ p. uč. K. Kašík/ ako aj Rebeke Dúbravkovej- bronzové pásmo/ p. uč. S. Balvonová/.
Veľká vďaka patrí i skvelej korepetítorke E. Rajtárovej za klavírnu spoluprácu.
Ešte raz gratulujeme!