PIANO V MODERNOM RYTME BOJNICE

V stredu 25.10.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili 15. ročníka celoslovenskej klavírnej súťaže modernej hudby žiakov základných umeleckých škôl, ktorá sa konala v Bojniciach.
Žiaci súťažili v 1. kategórii a úspešne reprezentovali našu školu:
TATIANA STRHÁROVÁ – strieborné pásmo – z triedy Mgr. Martiny Sandánusovej
PETER LANGA – strieborné pásmo – z triedy PaedDr. Miroslavy Jurdíkovej
RICHARD BROS – bronzové pásmo – z triedy PaedDr. Miroslavy Jurdíkovej

O CHLAPCOVI, KTORÝ KROTIL ČERTOV A NAŠIEL KRÁSU

Vážení priatelia, 
srdečne vás pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 5. októbra 2023 o 15h v priestoroch ZUŠ Rajec pod názvom „O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu”. 
Pôjde o umelecké predstavenie knihy – notového zošita s ranými klavírnymi skladbami fenomenálneho Mariána Vargu, ktoré skomponoval ešte ako žiak na ĽŠU. Na koncerte vystúpia osobnosti: klavirista Ivan Šiller (ktorý všetky skladby aj nahral na CD a sú súčasťou notového zošita), violončelista Jozef Lupták a Janka Vargová.

DETVIANSKA ZLATÁ STRUNA

Dňa 16.júna 2023 sa žiaci z violončelovej triedy Oľgy Pažickej,DiS.art. zúčastnili 3.roč. celoslovenskej sláčikovej súťaže Detvianska zlatá struna.Violončelistky sa umiestnili nasledovne:

1.kat. ADRIANA LIPKOVÁ – strieborné pásmo
2.kat .NATÁLIA VALEKOVÁ – bronzové pásmo

Skvelé výkony violončelistiek podporila výborným klavírnym sprievodom Mgr. Martina Sandánusová

SaxoKlarinetiáda Bojnice 2023

25. mája sa žiaci našej školy zúčastnili na druhom ročníku súťaže saxofonistov a klarinetistov zo všetkých kútov Slovenska. Základná umelecká škola v Bojniciach uskutočnila v poradí druhý ročník súťaže SaxoKlarinetiáda. Našim žiakom sa podarilo na súťaži uspieť. Žiakom blahoželáme a ďakujeme p. uč. Bc. Marekovi Milovi za klavírnu spoluprácu.
Juraj Čerňanský – 1. MIESTO V ZLATOM PÁSME – z triedy p. uč. Ing. Petra Jakubíka, DiS. art.
Kristína Jánošíková – STRIEBORNÉ PÁSMO – z triedy p. uč. Antona Gamboša, DiS. art.
Natália Kořínková – STRIEBORNÉ PÁSMO – z triedy p. uč. Antona Gamboša, DiS. art. 
Martin Kupšo – BRONZOVÉ PÁSMO – z triedy p. uč. Ing. Petra Jakubíka, DiS. art.

Malý absolventský koncert 24.5.2023

V stredu 24. mája 2023 o 16:30 hod. sa v sále LDO ZUŠ v Rajci uskutočnil koncert absolventov 1. stupňa základného štúdia hudobného odboru. V rámci neho sa rodičom, príbuzným a známym ako aj priaznivcom našej školy predstavili žiaci s rôznorodými hudobnými číslami. Ako malú spomienku na tento deň prinášame nasledujúce zábery.

Euro musette & Golden tango

Dňa 25. – 26.5 2023 sa uskutočnil XXI. ročnik Medzinárodný festival Euro musette & Golden tango mladých akordeónistov v Rajeckých Tepliciach. Ziačka Dorotka Jasak pekne reprezentovala našu ZUŠ Rajec. Vo svojej kategórii získala zlaté pásmo. Srdečne gratulujeme Dorotke a želáme aj v ďalších rokoch vela úspechov. Žiačka je z triedy p. Jakubikovej