Banskoštiavnické kladivká 2019

Dňa 7. mája 2019 sa uskutočnil na ZUŠ v Banskej Štiavnici 4. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká“ 2019 v sólovej i v štvorručnej hre. Súťaž prebiehala paralelne na dvoch miestach, v ZUŠ a v sále Kultúrneho centra. Výkony 149 súťažiacich zo 47 škôl z celého Slovenska hodnotili dve poroty v tomto zložení:
doc. Mgr. art. Jordana Palovičová, PhD., ArtD.
Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.
Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
MgA. Maroš Klátik, ArtD.
Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.

Našu ZUŠ Rajec na súťaži v sólovej hre reprezentovali 2 účastníci – Šimon Bittó a Barborka Galová z triedy p. uč. Márie Komlóssyovej DiS. art. V rámci 4. kategórie sa obaja umiestnili v striebornom pásme.
Obom srdečne blahoželáme!
Veľká vďaka patrí za sponzorstvo v oblasti cestovania na súťaž a zo súťaže i za odvoz p. Márii Galovej, ktorá obetovala svoj čas a strávila s nami celý súťažný deň.

Odovzdávanie cien súťaže Detská mapa sveta

V utorok zažila naša škola veľmi milú náštevu. Máme veľkú radosť z toho, že k nám zavítali slovenskí spoluorganizátori medzinárodnej súťaže DETSKÁ MAPA SVETA z Geografického ústavu SAV z Bratislavy, aby odovzdali ocenenia autorom víťazných prác z celoštátneho kola. Pani Dr. Kopecká pán Mgr. Goga (ktorí ústav zastupovali) sa stretli s deťmi a okrem odovzdávania cien s nimi prediskutovali aj proces tvorby ich diel. Postupujúcim žiakom držíme v lete palce na medzinárodnom kole v Tokiu! 🙂

Euro Musette-Golden tango 2019

Prinášame výsledok a pár záberov z Medzinárodnej akordeónovej súťaže Euro Musette-Golden tango , ktorá sa konala 10. 5 2019 v Rajeckých Tepliciach. Našu ZUŠ-ku reprezentovali 2 žiaci Rebeka Kardošová z tr. p. K. Smudovej súťažila v 0.C kategórii (počet súťažiacich 9) – umiestnila sa druhá v striebornom pásme a Ladislav Miškovský z tr. p. A. Jakubíkovej súťažil v ll. kategórii ( počet súťažiacich 16) umiestnil sa druhý v striebornom pásme. Gratulujeme žiakom a želáme presné prsty, aby sa im darilo aj na ďalšej nastávajúcej súťaži v Námestove 13.5.2019

Flautiáda 2019

V dňoch 26. – 29. apríla 2019 sa Lujza Kýšková, žiačka flautovej triedy Beáty Vörösovej, zúčastnila na 6. ročníku medzinárodnej súťaže v hre na priečnej flaute „Flautiáda 2019“ v Banskej Bystrici. Súťaž sa konala v priestoroch Konzervatória Jána Levoslava Bellu, organizovalo ju občianske združenie Flautiáda na počesť vynikajúceho flautistu Vladislava Brunnera st. Medzinárodné zloženie členov poroty (2 – Nemecko, 2 – Rakúsko, 1 – Maďarsko) rozhodovalo v dvojkolovom súboji zo 60 súťažiacich v piatich kategóriách o tom, kto získa nielen umiestnenia, ale aj titul laureáta. Do prvého kola bolo potrebné naštudovať povinné skladby a interpretovať ich naspamäť. Do druhého kola zo všetkých zúčastnených postúpila zo Slovenska iba Veronika Babulová, naša bývalá žiačka, toho času absolventka Cirkevného konzervatória v Bratislave. I to svedčí o mimoriadnej náročnosti súťaže i vysokých nárokoch na interpretačné schopnosti flautistov. V spleti Poliakov, Rakúšanov, Rusov, Chorvátov, Slovincov a súťažiacich z Čiech sme sa nestratili, podali sme veľmi dobrý výkon. Moje poďakovanie patrí nielen Lujze za poctivú prípravu a krásny výkon, ale aj bývalej kolegyni, Evke Kyškovej, ktorá z vlastného podnetu s dcérou skladby do oboch kôl precízne nacvičila. Účasť na súťaži bola pre nás nesmierne cennou skúsenosťou, pretože sme počuli ako sa hrá za hranicami našej krajiny a koľko námahy a driny je vždy potrebné k tomu, aby sme mohli napredovať. 🙂

Talenty pre Slovensko

Dňa 3.mája 2019 sa žiaci z violončelovej triedy Oľgy Pažickej zúčastnili 5.roč.Celoslovenskej violončelovej súťaže v Dolnom Kubíne TALENTY PRE SLOVENSKO.
Na súťaži odznelo 19 vystúpení na 3 súťažných koncertoch.4-členná porota s predsedom doc.Eugenom Prochácom rozhodla nasledovne.
1.kat: Lilien Krutáková – strieborné pásmo
Agáta Blažeková – bronzové pásmo
2.kat: Edlou L.van Dyck – strieborné pásmo
Mikuláš Blažek – bronzové pásmo
Kavcová Klára – bronzové pásmo
Veľké poďakovanie patrí s.M.Dominike Juhásovej AM za skvelý klavírny sprievod.Odborná porota jej udelila Špeciálnu cenu pre korepetítora. Poďakovanie patrí vedeniu ZUŠ a ZRŠ ako aj všetkým rodičom za podporu a pomoc pri organizovaní súťaže.
Ďakujem za odvoz p.R.Blažekovi,p.R.Krutákovi a p.L.van Dyck.

Prehliadka mladých spevákov

Dňa 2.5. sa žiačky z triedy p.uč.Gašpierikovej zúčastnili 18.ročníku súťáže “ Prehliadka mladých spevákov „vo Vrútkach, kde v 1.kategórii,v ktorej súťažilo 20 súťažiacich, získali Timea Haásová diplom za účasť, Rebeka Dubravková bronzové pásmo a Mária Hlaváčová diplom za interpretáciu piesne S veršíkom od J.Kmiťovej. V 2.kategórii s počtom súťažiacich 24 získala Vanesa Uherčíková strieborné pásmo…Srdečná vďaka patrí i korepetítorke Evke Blunárovej.

RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR 2019

Milí priatelia umenia,
riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž  RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR, ktorá sa uskutoční dňa 16. mája 2019.
Bližšie informácie nájdete po kliknutí na tento LINK