Výstava prác žiakov

Vážení rodičia a priatelia našej školy,ZUŠ Rajec a Mesto Rajec vás srdečne pozývajú na výstavu prác žiakov výtvarného odboru. Výstava sa uskutočňuje v priestoroch Starej radnice v Rajci, v čase od 6. mája do 21. júna 2022.

2. absolventský koncert

Dňa 27. apríla 2022 sa uskutočnil v sále Kultúrneho domu ZUŠ v Rajci, už v poradí 2. koncert absolventov končiacich ročníkov. Takisto vám na priblíženie tejto výnimočnej akcie prinášame zopár milých záberov. Všetkým absolventom srdečne gratulujeme k podaným umeleckým výkonom a prajeme im veľa podobných úspechov.

Prihlášky pre rok 2022/2023

Záujemcovia o štúdium na našej škole v školskom roku 2022/2023 môžu od dnešného dňa elektronicky vypĺňať prihlášku do nasledujúcich odborov: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Môžu tak konať až do 12. júna 2022. Zároveň vás pozývame zúčastniť sa prijímacich pohovorov v priestoroch školy. Tie sa budú konať v týždni od 13. júna do 17. júna 2022. Všetkých vás srdečne očakávame a tešíme sa na vás!

7. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka

Dňa 8.4.2022 sa uskutočnil už 7. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka. Naša žiačka 4. ročníka Kvetoslava Macková zo speváckej triedy PaedDr. Kataríny Mackovej, PhD. dosiahla mimoriadny úspech. Vo svojej I. A kategórií sa umiestnila na 1. mieste, taktiež dostala  cenu za mimoriadnu  interpretáciu ľudovej piesne a ďalšiu cenu za mimoriadnu interpretáciu detskej umelej piesne. Takýto kvalitný spevácky výkon bol podporený aj výbornou klavírnou korepetíciou, ktorú porota ocenila. Mimoriadnu cenu získala  aj  Bc. Eva Rajtárová za klavírnu spoluprácu.

K výbornému výkonu a oceneniam srdečne blahoželáme!!!

“Obrázky zo Slovenska” – koncert SPECTRUM QUARTETT

V utorok 5. apríla sme mali možnosť zažiť v priestoroch našej školy koncert SPECTRUM QUARTETT pod názvom “Obrázky zo Slovenska”. Súčasťou tohto vydareného podujatia bol aj “workshop”pri ktorom si okrem iného s predstaviteľmi kvarteta zahrala aj žiačka našej školy. Prinášame vám niekoľko záberov zo spomínanej udalosti.

Koncert SPECTRUM QUARTETT

Vážení priatelia našej ZUŠ, 
srdečne vás pozývame na koncert SPECTRUM QUARTETT pod názvom “Obrázky zo Slovenska”. Podujatie sa uskutoční v priestoroch ZUŠ Rajec dňa 5.apríla o 14:00 hod.