OZNAM ZUŠ

OZNAM ZUŠ
Vážení rodičia,
dovoľujem si vás informovať, že od pondelka 26.10. 2020 sa z dôvodu nariadenia MŠVVaŠ SR mení prezenčná výučba na našej ZUŠ na dištančnú.
 
Napriek novovzniknutej situácii sa budeme snažiť zachovať rozsah, kvalitu a aj rozvrh výučby v čo najväčšej možnej miere. Nevyhnutné úpravy rozvrhu spôsobené vzniknutými okolnosťami je však potrebné odkonzultovať s triednymi učiteľmi. Tí vás budu kontaktovať s aktuálnym informáciami a podrobnosťami hneď v priebehu budúceho týždňa.
 
Súčasný stav v spoločnosti zapríčinený pandémiou COVID 19 nie je určite jednoduchý, preto vás prosím o vzájomnú súdržnosť a kooperáciu. Spoločne vzniknutú situáciu určite prekonáme a zvládneme tak, aby deti nepocítili žiaden negatívny dopad diania vôkol nich.
 
Ďakujem vám za porozumenia a prajem všetkým pevné zdravie!
S úctou
PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec
 

Rajecká hudobná jar 2020

Vo štvrtok 15.10.2020 sa za dodržiavania prísnych hygienických opatrení uskutočnil 11. ročník hudobnej súťaže Rajecká hudobná jar. Prinášame vám výsledkovú listinu ocenených súťažiacich. Srdečne gratulujeme všetkým oceneným a ich pedagógom!
Je pre nás veľkou cťou a potešením, že odborná porota ocenila v rôznych kategóriách aj žiakov našej školy:  Branislav Dúbravka (1. miesto v IV. kategórii), Tadeáš Blunár (1. miesto v III.kategórii),  Ema Blunárová a Andrea Čerňanská (2. miesto v I. kategórii),  Kvetoslava Macková (3. miesto v I.kategórii), Lilien Krutáková  (3. miesto v II. kategórii), Petra Blunárová,  Tobiáš Židek a Lukáš Válek (čestné uznania)
Titul LAUREÁTA SÚŤAŽE si odnáša rovnako žiak ZUŠ Rajec – Branislav Dúbravka.
 

 

Platby RHJ

Vážení účastníci RHJ 2020.

Účastnícke poplatky Vás poprosím uhrádzať na nižšie uvedené č.ú.

SK5311000000002928881182

Ďakujeme! 

Prerušenie skupinového vyučovania na ZUŠ

Vážení rodičia,

z rozhodnutia ministra školstva o opatreniach pre školy je od zajtra do odvolania zrušené skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. Na ZUŠ Rajec sa z tohto dôvodu prerušuje výučba výtvarnej výchovy,  hudobnej náuky a v tanečnom odbore.  Indiviuálna výučba pozastavená nie je a vyučovanie prebieha bez zmeny.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

Koncert víťazov RHJ súčasťou Europského hudobného festivalu

Je pre nás veľkou cťou a potešením, že tohoročný Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, ktorý sa bude konať vo Viedni 29.9.2020 o 12:30 hod. bude súčasťou tretieho Europského hudobného festivalu, ktorý organizuje EUNIC Austria a Delegácia Európskej únie pri medzinárodných organizáciách vo Viedni a zahŕňa tri hudobné podujatia v troch európskych kultúrnych inštitútoch.
Celé podujatie môžete sledovať naživo na nasledujúcej linke: https://eeas.europa.eu/…/multilateralism-work-vienna…
 
EUNIC (EU National Institutes for Culture) je sieť národných kultúrnych inštitútov a ministerstiev Európskej únie založená v roku 2006. Prostredníctvom projektov spolupráce v oblasti medzikultúrneho dialógu, viacjazyčnosti, umenia a občianskej spoločnosti sa EUNIC snaží zvýšiť viditeľnosť kultúrnej rozmanitosti EÚ a podporiť súdržnosť a európske hodnoty EÚ.

COVID opatrenia k začiatku šk. roka

Vážení rodičia,
pozdravujeme Vás na začiatku nového školského roka 2020/2021. Čakajú nás neľahké časy a s nimi spojené komplikácie, ktoré určite spoločne zvládneme. Niekoľko dôležitých informácií súvisiacich s aktuálnou situáciou s Coronavírusom: každý žiak pri prvom vstupe do budovy školy prinesie vypísané a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník, ktoré sú nižši dostupné stiahnutie). Ak sa Vám ho nepodarí vytlačiť doma, bude pre Vás k dispozícii u triedneho učiteľa. Žiak musí mať rúšku a rúšku musí mať aj rodič, ktorý ho bude prípadne sprevádzať.
Verím, že spoločným úsilím celý proces zvládneme.
 S pozdravom PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník

Oznam na školu Covid