OZNAM ZUŠ

Vážení rodičia!

Na základe usmernenia z Ministerstva školstva vás žiadame, aby ste v prípade, že ste boli alebo ste sa vrátili v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musíte si dať aj s Vašimi deťmi skontrolovať  zdravotný stav. Je potrebné oznámiť túto skutočnosť vedeniu školy ( mobil 0911928881 alebo mail: mzusrajec@gmail.com) a ostať 14 dní v karanténe. Neposielajte deti do školy!!!

Z dôvodu prevencie žiadame, aby ste neposielali do ZUŠ Rajec ani deti s inými respiračnými  ochoreniami (nádcha, viróza, zápaly priedušiek a pod.)

Vystúpenie na schôdzi včelárov

Výročnú členskú schôdzu včelárov v nedeľu 16. 2. 2020 v priestoroch ZŠ – Lipová Rajec spestrili žiaci ZUŠ akordeónového oddelenia Filip Balvan, Viera Hodasová, Natália Vandlíčková, Tobiáš Židek, p. učiteľka Jakubíková a spolu s nimi zaspievala Pavlínka Hodasová.

Podpora malého Vendelínka

Zamestnanci našej školy podporujú malého Vendelínka. Pridajte sa k nám. Číslo transparentného účtu, na ktorý môžte prispieť je:

Fio banka:

IBAN:  SK69 8330 0000 0021 0175 0619

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Posedenie pri stromčeku- klub dôchodcov

Predvianočné chvíle seniorom z Rajca a okolia dňa 12. 12. 2019 spestrili žiaci našej ZUŠ:  Ladislav Miškovský, Daniela Martinková, Vierka Hodásová spolu s p. učitelľkou Jakubíkovou. Zahrali a zaspievali piesne a vianočné koledy a na želanie všetkých sme si urobili spoločné foto a zaspievali Tichú noc. Žiaci dostali vianočné oblátky a pozvanie na ďalšie budúce akcie.