OTVORENIE ZUŠ RAJEC

Vážení rodičia a žiaci,
od 15. 06. 2020 bude otvorená ZUŠ v Rajci. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín vo všetkých odboroch – hudobnom, výtvarnom, tanečnom a LDO. Žiaci a doprevádzajúce osoby budú mať ochranné rúško na tvári a balíček papierových vreckoviek. Na každom poschodí bude pripravená dezinfekcia na ruky. Na e-mailovú adresu rodiča každého žiaka bolo poslané čestné vyhlásenie, že Vaše dieťa nie je choré a nemá príznaky COVID 19. S týmto čestným vyhlásením príde žiak do ZUŠ a odovzdá ho učiteľovi. Bez neho bude poslaný domov. Vyučovanie je zo strany žiakov na báze dobrovoľnosti, ak rodičia nechcú pustiť dieťa do školy, nemusia tak urobiť.
Tešíme sa na Vás
V Rajci 10. 06. 2020
S pozdravom PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ

Online vyučovanie pokračuje

Vážení rodičia,  ZUŠ Rajec oznamuje, že po dohode so zriadovateľom ZUŠ bude vyučovanie v školskom roku 2019/20 z dôvodov technicko-organizačných aj naďalej prebiehať formou distančného on-line vyučovania.  

O prípadných zmenách budeme informovať.

Prihlášky do ZUŠ v Rajci na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia a žiaci,

prihlášky do ZUŠ v Rajci na školský rok 2020/2021 môžete posielať elektronicky alebo poštou  na adresu školy od 12.5.20202 do 29.5.2020. Elektronická prihláška je na webovom sídle školy: www.mzusrajec.sk

Tu nájdete rovnako aj prihlášku na stiahnutie, ktorú môžete poslať na adresu školy: ZUŠ Rajec, 1. mája 412/1, 015 01 Rajec

Prihlasovať sa je možné do nasledujúcich odborov ZUŠ:
HUDOBNÉHO
VÝTVARNÉHO
TANEČNÉHO
LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO

Tešíme sa na Vás!

PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ školy, tel. 0911 928 881

link na elektronickú prihlášku: TU->
link na prihlášku na stiahnutie: TU->

Opatrenia súvisiace s Koronavírusom v meste Rajec

Opatrenia súvisiace s Koronavírusom v meste Rajec

Mesto Rajec oznamuje všetkým občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia Koronavírusu prijíma nasledovné opatrenia a odporúčania:

 • Mestský úrad Rajec bude v dňoch 16. – 20.3.2020 zatvorený,
 • budova Mestského úradu Rajec bude zatvorená v dňoch 16. – 20.3.2020,
 • odporúčame občanom, aby svoje požiadavky voči Mestskému úradu Rajec prioritne riešili e-mailom, elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb – http://www.slovensko.sk/)
 • Základná škola, Lipová 2, Rajec, Základná umelecká škola, 1. mája 412, Rajec, materské školy a školské zariadenia budú zatvorené od 16.3. do 29.3.2020,
 • Domov vďaky Rajec je pre verejnosť zatvorený,
 • kultúrny dom a mestské múzeum sú zatvorené,
 • kultúrne a spoločenské podujatia na celom území mesta sú zrušené,
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v budove mestského úradu bude zatvorený,
 • biometrické pracovisko na vydávanie dokladov v budove mestského úradu bude zatvorené,
 • nezhromažďujte sa v skupinkách na verejných priestranstvách v meste,
 • nevyužívajte športové zariadenia a detské ihriská v meste, 
 • v obchodných centrách bude počas víkendu možný predaj len potravín, liekov a drogérie,
 • vlaková doprava je obmedzená s intervalmi ako cez víkend,
 • autobusová doprava SAD Žilina je obmedzená nasledovne: dňa 13.3. 2020 ako v pracovný deň, víkend 14.-15.3.2020 podľa víkendového grafikonu, v dňoch 16.3. – 27.3. 2020 ako počas prázdnin,
 • nezdržiavajte sa zbytočne v nákupných strediskách aj mimo územia mesta,
 • seniori buďte opatrní, vykonávajte len nevyhnutné nákupy, prípadne požiadajte vašich príbuzných,
 • dodržujte odporúčané hygienické opatrenia, chránite tak seba, vašich blízkych a ostatných občanov,
 • po príchode zo zahraničia je povinnosťou občana byť v domácej karanténe po dobu 14 dní. Upozorňujeme, že za nedodržanie je pokuta vo výške 1 659,- €,
 • zvážte používanie ochranných rúšok.

Verím, že chápete opodstatnenosť týchto opatrení, ktorými chceme zamedziť šíreniu vírusu. Ďakujem za pochopenie. O ďalších opatreniach Vás budeme operatívne informovať.

                                                                                                          Ing. Milan Lipka v.r.

                                                                                                      primátor Mesta Rajec