OZNAM ZUŠ

Vážení rodičia, ministerstvo školstva umožnilo svojím aktuálnym rozhodnutím návrat časti detí späť do škôl. Na základe uvedených informácií ZUŠ Rajec začína individuálnu výučbu detí do 10 r. od stredy budúceho tyždňa (t.j. od 10.2. 2021). Bližšie informácie obdržia zákonní zástupcovia detí, ktorých sa táto skutočnosť dotýka od svojich triednych učiteľov.

Vianočné maľovanie v Tescu Rajec

V utorok 7.12. žiaci z našej školy za dodržania hygienických opatrení pomohli svojími vianočnými umeleckými výtvormi skrášliť priestory rajeckeho Tesca a vdýchli mu tak tú pravú sviatočnú atmosféru. Ďakujeme všetkým zúčastneným (Nikola Uričová, Sofia Uhliariková, Nina Bellanová, Lara Žuffová, Mária Šáleková, Katarína Šáleková, Natália Dubravková, Michaela Fusková, Bianka Dolníková a Dorota Uríková) za ich ochotu prísť a pracovať v mrazivom počasí! Máme úprimnú radosť z ich kreativity a malieb a veríme, že rovnako potešia aj náštevníkov Tesca Rajec. Naše poďakovanie patrí rovnako aj vedeniu a zamestnancom Tesca za ich opätovné pozvanie, sladkú odmenu a skvelý čaj na zahriatie mladých výtvarníkov.

OZNAM ZUŠ

OZNAM ZUŠ
Vážení rodičia,
dovoľujem si vás informovať, že od pondelka 26.10. 2020 sa z dôvodu nariadenia MŠVVaŠ SR mení prezenčná výučba na našej ZUŠ na dištančnú.
 
Napriek novovzniknutej situácii sa budeme snažiť zachovať rozsah, kvalitu a aj rozvrh výučby v čo najväčšej možnej miere. Nevyhnutné úpravy rozvrhu spôsobené vzniknutými okolnosťami je však potrebné odkonzultovať s triednymi učiteľmi. Tí vás budu kontaktovať s aktuálnym informáciami a podrobnosťami hneď v priebehu budúceho týždňa.
 
Súčasný stav v spoločnosti zapríčinený pandémiou COVID 19 nie je určite jednoduchý, preto vás prosím o vzájomnú súdržnosť a kooperáciu. Spoločne vzniknutú situáciu určite prekonáme a zvládneme tak, aby deti nepocítili žiaden negatívny dopad diania vôkol nich.
 
Ďakujem vám za porozumenia a prajem všetkým pevné zdravie!
S úctou
PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec
 

Rajecká hudobná jar 2020

Vo štvrtok 15.10.2020 sa za dodržiavania prísnych hygienických opatrení uskutočnil 11. ročník hudobnej súťaže Rajecká hudobná jar. Prinášame vám výsledkovú listinu ocenených súťažiacich. Srdečne gratulujeme všetkým oceneným a ich pedagógom!
Je pre nás veľkou cťou a potešením, že odborná porota ocenila v rôznych kategóriách aj žiakov našej školy:  Branislav Dúbravka (1. miesto v IV. kategórii), Tadeáš Blunár (1. miesto v III.kategórii),  Ema Blunárová a Andrea Čerňanská (2. miesto v I. kategórii),  Kvetoslava Macková (3. miesto v I.kategórii), Lilien Krutáková  (3. miesto v II. kategórii), Petra Blunárová,  Tobiáš Židek a Lukáš Válek (čestné uznania)
Titul LAUREÁTA SÚŤAŽE si odnáša rovnako žiak ZUŠ Rajec – Branislav Dúbravka.
 

 

Platby RHJ

Vážení účastníci RHJ 2020.

Účastnícke poplatky Vás poprosím uhrádzať na nižšie uvedené č.ú.

SK5311000000002928881182

Ďakujeme!