Flautistky úspešné!

Dňa 22. novembra 2018 sa žiačky flautovej triedy Beáty Vörösovej zúčastnili na celoslovenskej súťaži v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta“ v Nižnej. O tom, že súťaž si stále nachádza svojich priaznivcov medzi žiakmi i pedagógmi z celého Slovenska svedčí aj fakt, že tento rok sa konal už jej 17. ročník s 95 súťažiacimi vo všetkých kategóriách. Odbornú porotu tvorili pedagógovia konzervatórií. Súťaž bola jednokolová.
Lenka Babulová (4. ročník/ 1. časť) – hra na zobcovej flaute v kategórii 5A získa-la III. miesto a Lujza Kýšková (1. ročník/2. časť) – hra na priečnej flaute rovnako III. miesto. Dievčatám srdečne blahoželáme! 🙂

PIETNY AKT NA BRADLE

28. októbra 2018 sa uskutočnil na Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle PIETNY AKT pri príležitosti 100. výročia založenia Československa. Zúčastnili sa ho predstavitelia partnerských ZUŠ zo Zlína, Rajca, Brezovej pod Bradlom a Bojníc. Pedagogický zbor našej školy reprezentovali PaedDr. Marián Remenius, Oľga Pažická, DiS. art., Sestra Dominika, Anton Gamboš, DiS. art. a Bc. Marek Milo. Spoločná oslava 100 rokov vzniku Československa bola vyvrcholením celoročného česko-slovenského cezhraničného projektu STÁLE SPOLU
Prinášame vám niekoľko záberov z tejto významnej udalosti.

Akordeónový koncert D.M. DUBJELA v rámci Festivalu laureátov medzinárodných súťaží

Milí priaznivci našej ZUŠ!
V stredu, 14. novembra 2018 sa o 16:00 v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil komorný akordeónový koncert v rámci Festivalu laureátov medzinárodných súťaží. Na koncerte vystúpil Denis Marko DUBJEL.
Prinášame vám zopár záberov z tejto vydarenej kultúrnej udalosti.

Veľmi nás potešilo, že správa o koncerte bola uverejnená aj na stránkach Hudobného centra. K jej textu sa môžete dostať kliknutím na nasledujúci link ->TU