Vystúpenie na schôdzi včelárov

Výročnú členskú schôdzu včelárov v nedeľu 16. 2. 2020 v priestoroch ZŠ – Lipová Rajec spestrili žiaci ZUŠ akordeónového oddelenia Filip Balvan, Viera Hodasová, Natália Vandlíčková, Tobiáš Židek, p. učiteľka Jakubíková a spolu s nimi zaspievala Pavlínka Hodasová.