Kariéra

ZUŠ Rajec hľadá učiteľa hry na bicie na 0,5 úväzok. Pre bližšie informácie kontaktujte sekretariát na telefónnom čisle 041/542 2075 alebo na e-maile školy: mzusrajec@gmail.com

                                                                          . . . . 

ZUŠ Rajec hľadá učiteľa hry na klavíri. Pre bližšie informácie kontaktujte sekretariát na telefónnom čisle 041/542 2075  alebo na e-maile školy: mzusrajec@gmail.com