Kariéra

ZUŠ Rajec hľadá učiteľa hry na bicie nástroje a priečnu flautu.

Pre bližšie informácie kontaktujte sekretariát na telefónnom čisle 041/542 2075 alebo na e-maile školy: mzusrajec@gmail.com