Naša škola

V školskom roku 2019/2020 študuje v štyroch odboroch – hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom 488 žiakov. Vyučuje ich 28 učiteľov.

Na našej škole môžu študovať deti predškolského veku v prípravnom štúdiu, žiaci základných škôl a študenti stredných škôl v primárnom umeleckom vzdelávaní a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní. No poskytujeme základné umelecké vzdelanie aj dospelým, ktorí si plnia svoje detské sny v štúdiu pre dospelých. Mimoriadne nadaným deťom sa venujeme formou rozšíreného vyučovania.

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA 2018-2019

 

Naši partneri