Naša škola

V školskom roku 2023/2024 študuje v troch odboroch – hudobnom, výtvarnom a tanečnom 545 žiakov. Vyučuje ich 32 učiteľov.

Na našej škole môžu študovať deti predškolského veku v prípravnom štúdiu, žiaci základných škôl a študenti stredných škôl v primárnom umeleckom vzdelávaní a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní. No poskytujeme základné umelecké vzdelanie aj dospelým, ktorí si plnia svoje detské sny v štúdiu pre dospelých. Mimoriadne nadaným deťom sa venujeme formou rozšíreného vyučovania.

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA 2022-2023

ŽIADOSŤ O UKONČENIE ŠTÚDIA

 

Naši partneri