SaxoKlarinetiáda 2022

Bojnice, 31.5.2022

Posledný májový deň sa stalo mesto Bojnice mestom saxofónov a klarinetov. Saxofonisti a klarinetisti zo všetkých kútov Slovenska sa stretli a predviedli svoje výkony na 1. ročníku SaxoKlarinetiády, ktorú zorganizovala ZUŠ Bojnice. Aj naša škola mala zastúpenie a podarilo sa úspešne reprezentovať našu školu.

Natália Kořínková (saxofón) – 2. miesto ZLATÉ PÁSMO z triedy p. uč. A. Gamboša, DiS. art

Kristína Jánošíková (saxofón) – STRIEBORNÉ PÁSMO z triedy p. uč. A. Gamboša, DiS. art

Dorota Dolinayová (klarinet) – 3. miesto STRIEBORNÉ PÁSMO z triedy p. uč. Ing. P. Jakubíka, DiS. art

Branko Balga (saxofón) – 3. miesto STRIEBORNÉ PÁSMO z triedy p. uč. A. Gamboša, DiS. art

Koncert orchestra ZUŠ

Vážení priatelia, okrem niekoľkých záberov z koncertu Orchestra ZUŠ prikladáme aj link na videozáznam z tohto skutočne vydareného hudobného podujatia. Je na ňom zachytené celé vystúpenie.

Celoslovenská spevácka súťaž „Vokálna Jar“

Dňa 25.5.2022 sa uskutočnil už 25. ročník Celoslovenskej speváckej súťaže „Vokálna Jar“ v Kysuckom Novom Meste. Naša žiačka 4. ročníka Kvetoslava Macková zo speváckej triedy PaedDr. Kataríny Mackovej, PhD. dosiahla mimoriadny úspech. Vo svojej II. kategórií sa umiestnila v zlatom pásme, taktiež dostala cenu poroty za mimoriadnu interpretáciu celého súťažného repertoáru.. Takýto kvalitný spevácky výkon podporila aj naša výborná klavírna korepetítorka Bc.Eva Rajtárová.K výbornému výkonu a oceneniam srdečne blahoželáme!!!