SaxoKlarinetiáda Bojnice 2023

25. mája sa žiaci našej školy zúčastnili na druhom ročníku súťaže saxofonistov a klarinetistov zo všetkých kútov Slovenska. Základná umelecká škola v Bojniciach uskutočnila v poradí druhý ročník súťaže SaxoKlarinetiáda. Našim žiakom sa podarilo na súťaži uspieť. Žiakom blahoželáme a ďakujeme p. uč. Bc. Marekovi Milovi za klavírnu spoluprácu.
Juraj Čerňanský – 1. MIESTO V ZLATOM PÁSME – z triedy p. uč. Ing. Petra Jakubíka, DiS. art.
Kristína Jánošíková – STRIEBORNÉ PÁSMO – z triedy p. uč. Antona Gamboša, DiS. art.
Natália Kořínková – STRIEBORNÉ PÁSMO – z triedy p. uč. Antona Gamboša, DiS. art. 
Martin Kupšo – BRONZOVÉ PÁSMO – z triedy p. uč. Ing. Petra Jakubíka, DiS. art.

Malý absolventský koncert 24.5.2023

V stredu 24. mája 2023 o 16:30 hod. sa v sále LDO ZUŠ v Rajci uskutočnil koncert absolventov 1. stupňa základného štúdia hudobného odboru. V rámci neho sa rodičom, príbuzným a známym ako aj priaznivcom našej školy predstavili žiaci s rôznorodými hudobnými číslami. Ako malú spomienku na tento deň prinášame nasledujúce zábery.