Euro musette & Golden tango

Dňa 25. – 26.5 2023 sa uskutočnil XXI. ročnik Medzinárodný festival Euro musette & Golden tango mladých akordeónistov v Rajeckých Tepliciach. Ziačka Dorotka Jasak pekne reprezentovala našu ZUŠ Rajec. Vo svojej kategórii získala zlaté pásmo. Srdečne gratulujeme Dorotke a želáme aj v ďalších rokoch vela úspechov. Žiačka je z triedy p. Jakubikovej

Časový harmonogram RHJ 2023

Rajecká hudobná jar, 14. ročník, 18. máj 2023

7:45 – 8:45                          prezentácia účastníkov

8:50                                     otvorenie RHJ

9:00 –  10:00                     3. kategória

10:15 – 11:00                   2. kategória

11:15 – 12:00                   1. kategória

11:00 – 13:00                   obed

13:15 – 13:45                  4. kategória

14:00 – 14:45                  5. kategória

15:30 – 16,00                   6. kategória         

16,30                          Vyhlásenie výsledkov

(časový harmonogram je orientačný)

Pozor na poradie kategórií. Začíname 3. kategóriou!!!

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V SÓLOVEJ A KOMORNEJ HRE NA SAXOFÓNE

Vo štvrtok 27. apríla 2023 sa v priestoroch ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni uskutočnil 13. ročník CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V SÓLOVEJ A KOMORNEJ HRE NA SAXOFÓNE. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy a podarilo sa im úspešne reprezentovať našu školu.
Natália Kořínková – STRIEBORNÉ PÁSMO – z triedy p. uč. Antona Gamboša, DiS. art. 
Juraj Čerňanský – STRIEBORNÉ PÁSMO – z triedy p. uč. Ing. Petra Jakubíka, DiS. art.


Žiakom a ich pedagógom srdečne blahoželáme a ďakujeme aj p. uč. Bc. Marekovi Milovi za klavírnu spoluprácu.

Absolventský koncert 2023

V stredu 26. apríla 2023 o 16:30 hod. sa vo veľkej sále kultúrneho domu v Rajci uskutočnil absolventský koncert žiakov končiacich ročníkov.

Na pripomenutie tejto udalosti prinášame nasledujúce zábery.