OZNAM ZUŠ

Vážení rodičia a dospelí žiaci našej ZUŠ v Rajci,

veľmi si vážime, že uhrádzate školné za 2. polrok školského roka a ostávate verní našej škole aj v týchto extrémne ťažkých časoch. Mnohí z Vás prišli o prácu a príjmy. Neľahká situácia ťaží aj pedagogickú sféru. Napriek tomu sa snažíme ako len môžeme.  Vďaka novým podmienkam, ktoré boli ministerstvom školstva schválené sa nám už úspešne dari pre časť žiakov organizovať vyučovanie priamo v škole. Pri ostatných pokračujeme v dištančnej výučbe. Učitelia Vašich detí trávia hodiny pred monitormi počítačov a pri telefónoch a počas pracovného dňa učia žiakov (tých, ktorým to opatrenia umožňujú) priamo v škole. 

V súčasnej dobe je žiaľ reálny aj iný, horší, variant vývoja – ak si hypoteticky predstavíme situáciu, že by sa začali žiaci zo školy odhlasovať. Učitelia budú následne prepustení a škola bude zatvorená. Opätovný reštart by však bol veľmi problematický (ak nie nemožný) a ZUŠ v Rajci by prestala jednoducho existovať.  Prišiel by september a vaše deti by ostali bez možnosti akéhokoľvek kultúrneho vzdelávania vo vašom meste.

Hlboko sa pred Vašou priazňou skláňame a berieme to aj ako Vašu obrovskú podporu kultúre. Za cenu školného pre Vaše dieťa by ste mohli ísť na koncert, ktorý ale nemôže byť… Sme ako spojené nádoby. Máte naše obrovské uznanie a budeme sa snažiť vašu dôveru v nás nesklamať.

Veľké ďakujeme od kolektívu Základnej umeleckej školy v Rajci 

OZNAM ZUŠ

Vážení rodičia, ministerstvo školstva umožnilo svojím aktuálnym rozhodnutím návrat časti detí späť do škôl. Na základe uvedených informácií ZUŠ Rajec začína individuálnu výučbu detí do 10 r. od stredy budúceho tyždňa (t.j. od 10.2. 2021). Bližšie informácie obdržia zákonní zástupcovia detí, ktorých sa táto skutočnosť dotýka od svojich triednych učiteľov.