Piesňový recitál

Milí priaznivci našej ZUŠ!
Prinášame vám niekoľko fotografii z piesňového recitálu v rámci Fóra mladých talentov, ktorý sa uskutočnil ako súčasť Festivalu laureátov medzinárodných súťaží. Vystúpili na ňom Tatiana Hajzušová (soprán) a Samuel Michalec (klavír).

POP-ROCK a JAZZ Košice 2019

4.-5. júna sa konal IX. ročník celoslovenskej súťaže, POP-ROCK a JAZZ Košice 2019. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci ZUŠ Rajec, so súbormi HAPPY DAY a THE SPRINGS, pod vedením Bc. J. Jankecha.

V 1. kategórii do 16 rokov skupina HAPPY DAY – získala Čestné uznanie a  diplom za vokálny prejav Tomáš Hodas a Barbora Hodasová.

THE SPRINGS – sa umiestnila na 3. mieste v 1. kategórii. Samuel Kšiňan bol ocenený diplomom za inštrumentálny výkon.

Gratulujeme žiakom a prajeme im ďalšie úspechy.

„Komáriky“ v škôlke

Nie, neľakajte sa! Tí, ktorí sledujete dianie v našej škole už viete, že sa nebolo potrebné natrieť repelentom, ale stačilo, vyzbrojiť sa dobrou náladou a očakávaním. Spríjemniť upršaný nevľúdny deň, deťom v materskej škôlke Obrancov mieru, sa rozhodol v stredu 22. mája 2019 flautový súbor „Komáriky“ z triedy Beáty Vörösovej. V krátkom, veselom programe odzneli melódie z rozprávok: Pat a Mat, Bob a Bobek, či tance z okolitých krajín, z Nemecka, Španielska, Izraela. Pieseň Maličká som si s nami zahral aj najmladší žiak Janko Bohdal, ktorý u nás navštevuje pred-prípravné štúdium a v škôlke je už posledný rok. Na konci sme poďakovali deťom za pozornosť a pozvali ich k nám do školy na prijímacie skúšky. Naše poďakovanie patrí pani riaditeľke Jane Demeterovej aj všetkým pedagogickým zamestnancom školy za príjemnú, milú a podnetnú atmosféru.