PIANO V MODERNOM RYTME BOJNICE

V stredu 25.10.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili 15. ročníka celoslovenskej klavírnej súťaže modernej hudby žiakov základných umeleckých škôl, ktorá sa konala v Bojniciach.
Žiaci súťažili v 1. kategórii a úspešne reprezentovali našu školu:
TATIANA STRHÁROVÁ – strieborné pásmo – z triedy Mgr. Martiny Sandánusovej
PETER LANGA – strieborné pásmo – z triedy PaedDr. Miroslavy Jurdíkovej
RICHARD BROS – bronzové pásmo – z triedy PaedDr. Miroslavy Jurdíkovej