Podpora malého Vendelínka

Zamestnanci našej školy podporujú malého Vendelínka. Pridajte sa k nám. Číslo transparentného účtu, na ktorý môžte prispieť je:

Fio banka:

IBAN:  SK69 8330 0000 0021 0175 0619

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Posedenie pri stromčeku- klub dôchodcov

Predvianočné chvíle seniorom z Rajca a okolia dňa 12. 12. 2019 spestrili žiaci našej ZUŠ:  Ladislav Miškovský, Daniela Martinková, Vierka Hodásová spolu s p. učitelľkou Jakubíkovou. Zahrali a zaspievali piesne a vianočné koledy a na želanie všetkých sme si urobili spoločné foto a zaspievali Tichú noc. Žiaci dostali vianočné oblátky a pozvanie na ďalšie budúce akcie.

Vianočné maľovanie v Tescu

V stredu 4.12. žiaci z našej školy pomohli svojími vianočnými umeleckými výtvormi skrášliť priestory rajeckeho Tesca a vdýchli mu tú pravú sviatočnú atmosféru. Ďakujeme všetkým zúčastneným (Natália Dubravková, Michaela Fusková, Bianka Dolníková, Katarína Šáleková, Mária Šáleková, Alžbeta Šáleková, Nikola Uričová, Sofia Uhliariková, Nina Bellanová, Sára Sikeľová) za ich kreativitu a ochotu prísť pracovať v mrazivom počasí! Ďakujeme vedeniu a zamestnancom Tesca za opätovné pozvanie, krásne balíčky pre deti a výborný čaj na zahriatie mladých výtvarníkov

 

EKOPOSTER 2019

V dnešný deň sa v priestoroch kina Mier v Trstenej uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 11. ročníka celoslovenskej súťaže EKOPOSTER. Máme veľkú radosť z toho, že medzi úspešnými kolektívmi boli aj žiaci z našej školy. A to hneď niekoľkokrát: Tobiáš Jonek (13 r) a Alexandra Dubravková (13r) so svojou prácou Evereskládka získali vo svojej vekovej kategórii 3. miesto. Michal Židek (13 r.), Anett Macáková (12 r. ) a Sára Sikeľová (13 r.) získali svojou spoločnou prácou Odkaz pre budúcnosť 2. miesto. Rovnako na 2. mieste avšak vo svojej vekovej kategórii sa umiestnili Katarína Šáleková (16 r.) a Zuzana Kvašňovská (17 r.) s prácou No waste of time. Alžbete (14 r.) a Márii Šálekovej (11 r.) sa podarilo svoju kategóriu vyhrať, keď ich prácu Grilovačka zeme porota ocenila 1. mestom. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré reprezentovali našu školu v súťaži a oceneným srdečne gratulujeme!

PRÍSPEVOK ZRŠ

Vážení  rodičia,

Prosíme o úhradu príspevku ZRŠ (združenie rodičov) na školský rok 2019/2020. Výška platby  bola odhlasovaná na plenárnom ZRŠ . Príspevok ZRŠ je možné uhradiť:

  • V hotovosti triednemu učiteľovi
  • V hotovosti p. riaditeľovi
  • Prevodom na účet SK06 0200 0000 0032 0248 9856 – do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa

HUDOBNÝ ODBOR

Pre hudobný odbor  je poplatok vo výške 15 Eur za dieťa. Ak ZUŠ navštevuje viac detí z rodiny, každé ďalšie dieťa platí príspevok 10 Eur.  V prípade, že dieťa navštevuje viac odborov, platí príspevok 1x a to vyššiu sumu podľa odboru.

VÝTVARNÝ ODBOR

Pre  výtvarný odbor vo výške 10 Eur za dieťa.  V prípade, že dieťa navštevuje viac odborov, platí príspevok 1x a to vyššiu sumu podľa odboru.

TANEČNÝ A LDO ODBOR:

Prosíme o úhradu príspevku ZRŠ (združenie rodičov) na školský rok 2019/2020 – pre tanečný  a LDO odbor vo výške 25 Eur za dieťa.

Z príspevkov ZRŠ je podporovaná činnosť ZUŠ, hlavne súťaže a koncerty vašich detí.  Ďakujeme.