Medzinárodná spevácka súťaž RUDOLFA PETRÁKA

Dňa 19.4.2018 sa zúčastnili žiaci p.uč. A. Turianovej na Medzinárodnej  speváckej súťaži “ RUDOLFA PETRÁKA “ v Žiline. Spolu so skvelou korepetítorkou p. uč. E. Kyškovou v silnej medzinárodnej konkurencii zodpovedne a na vysokej umeleckej úrovni reprezentovali ZUŠ Rajec. Anetka KNAPCOVÁ v I. kategórii získala ČESTNE UZNANIE, Anna ŠKUBOVÁ v III. kategórii získala PRVÉ MIESTO,  Anna ŠKUBOVÁ v III. kategórii získala aj zvláštnu cenu ZA NAJLEPŠIU INTERPRETÁCIU ROMANTICKEJ PIESNE, Metod HULJAK v III. kategórii získal TRETIE MIESTO.

Putovná výstava prác žiakov výtvarných odborov

Od utorka 15. mája 2018 je v priestoroch Starej radnice v Rajci nainštalovaná výstava prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ Morava, ZUŠ Rajec, ZUŠ Brezová pod Bradlom a ZUŠ Bojnice. Putovná výstava je súčasťou projektu ku 100. výročiu založenia Československa s názvom „Stále spolu“. Výstava potrvá do 14. júna 2018. Všetkých vás srdečne pozývame!

Malý absolventský koncert

Milí priaznivci našej ZUŠ!
V stredu, 23. mája 2018 sa o 16:30 v koncertnej sále ZUŠ uskutoční Malý absolventský koncert našich žiakov.
Srdečne vas všetkých pozývame!

Súťažná klavírna prehliadka HVIEZDY HRAJÚ SRDCOM

Dňa 26. apríla 2018 sa konal 1. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky „Hviezdy hrajú srdcom“ , ktorú organizovala SZUŠ Jánoš v Ružomberku. Súťaž prebiehala na dvoch miestach – v Synagóge a v kine Mier. Účinkovalo 76 súťažiacich z 38 škôl z celého Slovenska.  Ich výkony v jednotlivých kategóriách hodnotili členovia dvoch odborných porôt. Po vyhodnotení súťaže sa konal koncert víťazov kategórií a koncert Mgr. art. R. Rikkona.
Súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka Barbora GALOVÁ – 4.roč. / 2. časti z klavírnej triedy pani učiteľky Márie Komlóssyovej DiS. art.
Vďaka usilovnej spoločnej práci získala Barbora Galová v V. kategórii zlaté pásmo.
K výbornému výkonu a umiestneniu srdečne blahoželáme!

Súťaž kapiel, big bandov a spevákov NOVÁCKY TALENT

3. mája 2018, sa uskutočnila súťaž Novácky talent. Do 12. ročníka súťaže sa prihlásilo 62 spevákov a 15 hudobných skupín – spolu 187 súťažiacich. Veľké poďakovanie patrí porote, ktorá mala ťažkú úlohu objektívne vyhodnotiť veľký počet súťažiacich. Tomášovi Bezdedovi a skupine AYA aj za skvelý koncert vo výbornej atmosfére.Našu školu reprezentovala hudobná skupina HAPPY DAY, zo ZUŠ Rajec. V kategórii Bb, nad 15 rokov sa umiestnila v STRIEBORNOM pásme.

Súťaže sa zúčastnili aj žiačky p.uč. A. Turianovej.  Žiačky vzorne reprezentovali našu školu a získali krásne ocenenia: Lenka SLEZIAKOVÁ v III. kategórii získala BRONZOVÉ pásmo, Barborka HODASOVÁ v III. kategórii získala STRIEBORNÉ pásmo.

Výtvarná súťaž FANTAZIJNÉ ZVIERA

Celoslovenská výtvarná súťaž FANTAZIJNÉ ZVIERA pozná svojich výhercov. Z takmer 1400 prác žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ a SZUŠ bolo vyhodnotených 70 žiakov s cenami i s čestnými uznaniami. Máme veľkú radosť, že z našej školy boli medzi ocenenými traja žiaci:

– v kategórii ZUŠ do 10r.  získala 1. mesto Mária ŠÁLEKOVÁ za prácu „Posledný let Hašterivca nektárového“

– v kategórii ZUŠ od 10r.  získala 5. mesto Katarína ŠÁLEKOVÁ za prácu „Chameleónová džungľa“ 

– v kategórii ZUŠ od 10r.  získal 6. mesto Timotej HULJAK za prácu „Slonosladko stár“

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!!!