OZNAM

ZUŠ Rajec ponúka prácu pre učiteľa klavíra a učiteľa spevu. Záujemcovia pre bližšie informácie kontakujte vedenie školy prostredníctvom telefónneho alebo e-mailového kontaktu uvedeného na webovej stránke školy. 

Koncert Orchestra ZUŠ

Milí priaznivci našej ZUŠ!
V stredu, 13. júna 2018 sa o 16:30 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Rajci uskutoční koncert Orchestra ZUŠ.
Srdečne vás všetkých pozývame!

Koncert DETI DEŤOM :)

Dňa 16. mája 2018 súbor zobcových fláut „Komáriky“ z flautovej triedy B. Vörösovej navštívil deti v materskej škole na Mudrochovej ulici v Rajci s krátkym veselým programom pozostávajúcim zo známych melódií z rozprávok: Pat a Mat; Bob a Bobek; Perinbaba, či z filmu „Páni kluci“. Deti mali možnosť nielen spoznať rozmanité druhy fláut, ale si s nami i zaspievať. Išlo im to výborne a tak v závere sme ich pozvali, aby prišli medzi nás a skúsili sa tiež naučiť hrať na nejakom hudobnom nástroji. Poďakovanie patrí Bc. Miroslave Dubcovej, poverenej vedením školy za sprostredkovanie koncertu i všetkým pedagogickým zamestnancom školy za príjemnú, milú i podnetnú atmosféru.

Malý absolventský koncert

V stredu, 30. mája 2018 sa o 16:30 v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil Malý absolventský koncert našich žiakov. Žiaci 4. roč ukončili 1.čast základného štúdia malým absolventským koncertom dňa 23. 5 a 30.5. 2018 v koncertnej sále ZUŠ.

Na prvom účinkovali nasledovní žiaci:

Soňa Capková- klavír z tr. p. uč. Kyškovej
Valéria Sudorová-spev, Kiara Čerňanská – spev,z tr. p. uč Gašpierikovej,
Natália Hodasová – spev z tr. p. uč. Turianovej
Jozef Sedliak – klavír z tr. p. uč. Komlóssyovej
Vanesa Uričová – violončelo z tr. p. uč. Pažickej
Martin Porubčanský-klavír z tr. p uč. Ostrochovskej,
Kvetoslava Galiová-gitara, Samuel Kšiňan -gitara z tr. p. uč. Jankecha,,
Nataša Gašparíková – klavír z tr. p. uč. Blunárovej,
Aneta Knapcová- zobc. flauta z tr. p. uč. Vorošovej,
Denis Liška-klavír,Gabriela Nemčeková – klavír z tr. p. uč. Juhásovej
Zlatica Uríková-husle, Ondrej Papala – husle z tr. p. uč. Kolenovej-Židekovej
Marcel Cep -gitara z tr. p. uč. Gamboša
Simona Jakubesová -akordeón z tr. p. uč. Gajana

Na druhom koncerte 30.5. 2018 sa predstavili:

Sára Jakubíková-spev z tr. p. uč. Gašpierikovej
Vierka Hodasová-akordeón,Ladislav Miškovský-akordeón z tr. p. uč. Jakubíkovej
Kristína Zvrškovcová-akordeón, Klára Kavecká-akordeón, Natália Vandlíčková-akordeón z tr. p. uč. Slyškovej
Adam Biely-akordeón z tr. p. uč. Gajana
Anett Macáková-klavír z tr. p. uč. Komlóssyovej
Ema Kujanová-keyboard z tr. p. uč. Kyškovej
Viktória Albertová-klavír, Sofia Šenkárová-klavír z tr. p. uč. Juhásovej
Natália Čmelová-keyboard, Tadeáš Blunár-organ z tr. p. uč. Millu
Natália Polláková-klavír z tr. p. uč. Podhradskej
Christián Pavol Hodas-gitara, Anna Mária Krajčiová-gitara z tr. p. uč. Jankecha
Ján Kohút-bicie z tr. p. uč. Beňadika

Prajeme veľa úspechov v pokračovaní 2. časti štúdia na ZUŠ

Medzinárodná spevácka súťaž RUDOLFA PETRÁKA

Dňa 19.4.2018 sa zúčastnili žiaci p.uč. A. Turianovej na Medzinárodnej  speváckej súťaži “ RUDOLFA PETRÁKA “ v Žiline. Spolu so skvelou korepetítorkou p. uč. E. Kyškovou v silnej medzinárodnej konkurencii zodpovedne a na vysokej umeleckej úrovni reprezentovali ZUŠ Rajec. Anetka KNAPCOVÁ v I. kategórii získala ČESTNE UZNANIE, Anna ŠKUBOVÁ v III. kategórii získala PRVÉ MIESTO,  Anna ŠKUBOVÁ v III. kategórii získala aj zvláštnu cenu ZA NAJLEPŠIU INTERPRETÁCIU ROMANTICKEJ PIESNE, Metod HULJAK v III. kategórii získal TRETIE MIESTO.

Putovná výstava prác žiakov výtvarných odborov

Od utorka 15. mája 2018 je v priestoroch Starej radnice v Rajci nainštalovaná výstava prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ Morava, ZUŠ Rajec, ZUŠ Brezová pod Bradlom a ZUŠ Bojnice. Putovná výstava je súčasťou projektu ku 100. výročiu založenia Československa s názvom „Stále spolu“. Výstava potrvá do 14. júna 2018. Všetkých vás srdečne pozývame!