Výtvarná súťaž FANTAZIJNÉ ZVIERA

Celoslovenská výtvarná súťaž FANTAZIJNÉ ZVIERA pozná svojich výhercov. Z takmer 1400 prác žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ a SZUŠ bolo vyhodnotených 70 žiakov s cenami i s čestnými uznaniami. Máme veľkú radosť, že z našej školy boli medzi ocenenými traja žiaci:

– v kategórii ZUŠ do 10r.  získala 1. mesto Mária ŠÁLEKOVÁ za prácu „Posledný let Hašterivca nektárového“

– v kategórii ZUŠ od 10r.  získala 5. mesto Katarína ŠÁLEKOVÁ za prácu „Chameleónová džungľa“ 

– v kategórii ZUŠ od 10r.  získal 6. mesto Timotej HULJAK za prácu „Slonosladko stár“

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!!!