OZNAM O PRERUŠENÍ VÝUČBY

 Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu majú jazykové školy, ZUŠ a CVČ mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022. Prevádzku je možné zabezpečiť iba dištančnou formou. Individuálna odborná činnosť je možná iba v CPPPaP a CŠPP.   

Rajecká hudobná jar v celoštátnych aj zahraničných médiách

Drahí priatelia našej ZUŠ,
o týždeň sa v Bratislave a Viedni v rámci festivalu Nová slovenská hudba bude konať aj Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari. O našej ZUŠ v Rajci, ako aj o projekte Rajecká hudobná jar, sa píše v celoštátnych aj zahraničných médiách. Máme veľkú radosť a chceme sa s Vami o ňu podeliť.
Kolektív ZUŠ v Rajci

https://mojakultura.sk/november-predstavi-tvorbu-sucasnych-hudobnych-skladatelov/

https://operaplus.cz/festival-nova-slovenska-hudba-zacne-pristi-tyden/

https://operaslovakia.sk/november-predstavi-tvorbu-sucasnych-hudobnych-skladatelov/

Zmena termínu RHJ 2021

Vážené kolegyne a kolegovia,riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR ktorá sa uskutoční dňa 14. októbra 2021. Hlavnou snahou súťaže je podpora
interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách, 5. kategória je komorná hra v počte hráčov maximálne do 10. V kategóriách 1. – 4. súťažia sóloví hráči na všetkých hudobných nástrojocha speváci. V prípade, že budú školy zatvorené pre pandemickú situáciu, bude súťaž online.


Viac informácií v priloženom dokumente.

Zároveň prikladáme aj prihlášku na stiahnutie.

OZNAM ZUŠ

Vážení rodičia a dospelí žiaci našej ZUŠ v Rajci,

veľmi si vážime, že uhrádzate školné za 2. polrok školského roka a ostávate verní našej škole aj v týchto extrémne ťažkých časoch. Mnohí z Vás prišli o prácu a príjmy. Neľahká situácia ťaží aj pedagogickú sféru. Napriek tomu sa snažíme ako len môžeme.  Vďaka novým podmienkam, ktoré boli ministerstvom školstva schválené sa nám už úspešne dari pre časť žiakov organizovať vyučovanie priamo v škole. Pri ostatných pokračujeme v dištančnej výučbe. Učitelia Vašich detí trávia hodiny pred monitormi počítačov a pri telefónoch a počas pracovného dňa učia žiakov (tých, ktorým to opatrenia umožňujú) priamo v škole. 

V súčasnej dobe je žiaľ reálny aj iný, horší, variant vývoja – ak si hypoteticky predstavíme situáciu, že by sa začali žiaci zo školy odhlasovať. Učitelia budú následne prepustení a škola bude zatvorená. Opätovný reštart by však bol veľmi problematický (ak nie nemožný) a ZUŠ v Rajci by prestala jednoducho existovať.  Prišiel by september a vaše deti by ostali bez možnosti akéhokoľvek kultúrneho vzdelávania vo vašom meste.

Hlboko sa pred Vašou priazňou skláňame a berieme to aj ako Vašu obrovskú podporu kultúre. Za cenu školného pre Vaše dieťa by ste mohli ísť na koncert, ktorý ale nemôže byť… Sme ako spojené nádoby. Máte naše obrovské uznanie a budeme sa snažiť vašu dôveru v nás nesklamať.

Veľké ďakujeme od kolektívu Základnej umeleckej školy v Rajci