Flautiáda 2019

V dňoch 26. – 29. apríla 2019 sa Lujza Kýšková, žiačka flautovej triedy Beáty Vörösovej, zúčastnila na 6. ročníku medzinárodnej súťaže v hre na priečnej flaute „Flautiáda 2019“ v Banskej Bystrici. Súťaž sa konala v priestoroch Konzervatória Jána Levoslava Bellu, organizovalo ju občianske združenie Flautiáda na počesť vynikajúceho flautistu Vladislava Brunnera st. Medzinárodné zloženie členov poroty (2 – Nemecko, 2 – Rakúsko, 1 – Maďarsko) rozhodovalo v dvojkolovom súboji zo 60 súťažiacich v piatich kategóriách o tom, kto získa nielen umiestnenia, ale aj titul laureáta. Do prvého kola bolo potrebné naštudovať povinné skladby a interpretovať ich naspamäť. Do druhého kola zo všetkých zúčastnených postúpila zo Slovenska iba Veronika Babulová, naša bývalá žiačka, toho času absolventka Cirkevného konzervatória v Bratislave. I to svedčí o mimoriadnej náročnosti súťaže i vysokých nárokoch na interpretačné schopnosti flautistov. V spleti Poliakov, Rakúšanov, Rusov, Chorvátov, Slovincov a súťažiacich z Čiech sme sa nestratili, podali sme veľmi dobrý výkon. Moje poďakovanie patrí nielen Lujze za poctivú prípravu a krásny výkon, ale aj bývalej kolegyni, Evke Kyškovej, ktorá z vlastného podnetu s dcérou skladby do oboch kôl precízne nacvičila. Účasť na súťaži bola pre nás nesmierne cennou skúsenosťou, pretože sme počuli ako sa hrá za hranicami našej krajiny a koľko námahy a driny je vždy potrebné k tomu, aby sme mohli napredovať. 🙂

Talenty pre Slovensko

Dňa 3.mája 2019 sa žiaci z violončelovej triedy Oľgy Pažickej zúčastnili 5.roč.Celoslovenskej violončelovej súťaže v Dolnom Kubíne TALENTY PRE SLOVENSKO.
Na súťaži odznelo 19 vystúpení na 3 súťažných koncertoch.4-členná porota s predsedom doc.Eugenom Prochácom rozhodla nasledovne.
1.kat: Lilien Krutáková – strieborné pásmo
Agáta Blažeková – bronzové pásmo
2.kat: Edlou L.van Dyck – strieborné pásmo
Mikuláš Blažek – bronzové pásmo
Kavcová Klára – bronzové pásmo
Veľké poďakovanie patrí s.M.Dominike Juhásovej AM za skvelý klavírny sprievod.Odborná porota jej udelila Špeciálnu cenu pre korepetítora. Poďakovanie patrí vedeniu ZUŠ a ZRŠ ako aj všetkým rodičom za podporu a pomoc pri organizovaní súťaže.
Ďakujem za odvoz p.R.Blažekovi,p.R.Krutákovi a p.L.van Dyck.

Prehliadka mladých spevákov

Dňa 2.5. sa žiačky z triedy p.uč.Gašpierikovej zúčastnili 18.ročníku súťáže “ Prehliadka mladých spevákov „vo Vrútkach, kde v 1.kategórii,v ktorej súťažilo 20 súťažiacich, získali Timea Haásová diplom za účasť, Rebeka Dubravková bronzové pásmo a Mária Hlaváčová diplom za interpretáciu piesne S veršíkom od J.Kmiťovej. V 2.kategórii s počtom súťažiacich 24 získala Vanesa Uherčíková strieborné pásmo…Srdečná vďaka patrí i korepetítorke Evke Blunárovej.

RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR 2019

Milí priatelia umenia,
riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž  RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR, ktorá sa uskutoční dňa 16. mája 2019.
Bližšie informácie nájdete po kliknutí na tento LINK
 
 
 
 
 
 

Novácky talent 2019

Orchester našej školy sa pod vedením p.uč. Juraja Hodasa zúčastnil dňa 2.5.2019 na súťaži Novácky talent 2019 a vo svojej kategórií sa umiestnil v zlatom pásme na 1.mieste. Gratulujeme všetkým hráčom orchestra dúfame, že tento úspech bude motorom, ktorý bude orchester pohánať k ďalším úspechom a perfektnej reprezentácií Zuš Rajec ale i mesta Rajec.
​Poďakovanie patrí aj kolegom Zuzane Židekovej, Beáte Vörösovej a Antonovi Gambošovi za pomoc hudobnú ale i organizačnú pomoc.

Prijímacie skúšky

Základná umelecká škola v Rajci vás pozýva na
PRIJÍMACIE SKÚŠKY
27. 5. – 31.5. 2019 od 13:00 hod. do 17:30 hod.
Do nasledujúcich odborov ZUŠ:
– HUDOBNÉHO
– VÝTVARNÉHO
– TANEČNÉHO
– LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO

Absolventský koncert 2019

24. apríl 2019 patril absolventom našej ZUŠ v Rajci. Po úvodnom príhovore p. Zuzany Židekovej nasledoval slávnostný koncert, na ktorom odznelo veľa krásnych skladieb v podaní nasledovných žiakov
Samuel Huljak – trúbka, vyučujúci J. Hodas
Patrik Ondruš – Bicie nástroje, vyučujúci J. Hodas
Adriána Ďurčanská – klarinet, vyučujúci P. Jakubík
Lenka Babulová – sopránová zobc. flauta, vyučujúca B. Vörösová
Matúš Kaprálik – akordeón, vyučujúca A. Jakubíková
Tobiáš Židek – akordeón, vyučujúca A. Jakubíková
Terézia Verešová – vcello, vyučujúca O. Pažická
Mária Foltánová – vcello, vyučujúca O. Pažická
Lukáš Ivanka – gitara, vyučujúci J. Jankech
Dominika Mičechová – saxofón, vyučujúci A. Gamboš
Na záver sa žiakom prihovoril p. riaditeľ, poďakoval za skvelé výkony, pedagógom za prípravu a prítomným rodičom za ich pomoc, spoluprácu a trpezlivosť počas celých rokov štúdia.