Klavírny recitál Ladislav Fančovič z diel Frederika Chopina