Zoznam pedagógov

PaedDr. Marián Remenius – riaditeľ školy

PaedDr. Katarína Macková PhD. – zástupkyňa riaditeľa školy

klávesové nástroje

 • Mgr. Katarína Podhradská (vedúca PK)
 • Bc. Eva Blunárová
 • Bc. Marek Milo – cirkevná hudba, organ
 • PaedDr. Miroslava Jurdíková
 • Mgr. Kristína Šimeková 
 • Roman Kompaník, DiS. art.
 • Mgr. Martina Sandánusová 
 • Šimon Bittó

sláčikové a strunové nástroje

 • Bc. Jaroslav Jankech  – gitara (vedúci PK)
 • Mgr. Zuzana Žideková – husle (materská dovolenka)
 • Oľga Pažická, DiS. art. – violončelo
 • PaedDr. Mária Hudeková – husle
 • Mgr. Iveta Vašková – gitara
 • PhDr. Katarína Dudová, PhD. – husle
 • Krištof Kamenický, DiS. art. – gitara

dychové a bicie nástroje

 • Mgr. art. Juraj Hodas (vedúci PK) – trúbka, tuba, bicie nástroje, zob. flauta
 • Anton Gamboš, DiS. art. – klarinet, saxofón, zob. flauta
 • Ing. Peter Jakubík, DiS. art. – saxofón, klarinet, zob. flauta, keyboard
 • Jozef Úradník, DiS. art. – zobcová flauta, hoboj, bicie nástroje

akordeónové oddelenie

 • Anna Jakubíková, Dis. art. (vedúca PK)
 • Mgr. art. Igor Gajan
 • Mgr. Katarína Smudová (MD)
 • Viera Gambošová, DiS. art.
 • Anton Gamboš, DiS. art.

spevácke oddelenie

 • Mgr. Karol Kašík (vedúci PK)
 • PaedDr. Katarína Macková, PhD.
 • Bc. Silvia Balvonová

hudobná náuka

 • PaedDr. Katarína Macková, PhD. (vedúca PK)
 • Mgr. Anna Križanová
 • PaedDr. Miroslava Jurdíková
 • Mgr. Karol Kašík

výtvarný odbor

 • Mgr. Martin Kšiňan (vedúci PK)
 • PaedDr. Marián Remenius
 • Mgr. Júlia Chovančíková
 • Mgr. Katarína Poláčeková

tanečný odbor

 • Mgr. art. Zuzana Romančíková (vedúca PK)