Verejné obstarávanie a súhrnné správy

Verejné obstarávania:

Záznam o vykonaní prieskumu trhu a jeho výsledkoch – 9.6.2021

Záznam o vykonaní prieskumu trhu a jeho výsledkoch – 1.6.2021

Záznam o vykonaní prieskumu trhu a jeho výsledkoch – 31.5.2021

Záznam o vykonaní prieskumu trhu a jeho výsledkoch – 28.5.2021

Súhrnné správy:

Súhrnná správa za rok 2022

Súhrnná správa za rok 2021

Súhrnná správa za rok 2020

Súhrnná správa za rok 2019

Súhrnná správa za rok 2018

Súhrnná správa za rok 2017

Súhrnná správa za rok 2016

Súhrnná správa za rok 2015