Tanečný odbor

Prípravné štúdium ( PŠ1 ) – deti päťročné, ( PŠ2 ) – deti šesťročné
Hlavný predmet : pohybová príprava
Cieľom štúdia je hravou formou získať dieťa pre tanec a ďalšie štúdium v tanečnom odbore.

1. – 2. ročník , prvej etapy , prvého stupňa
Hlavné predmety : tanečná príprava , tanečná prax
Cieľom štúdia je pripraviť žiakov na ďalšie štúdium tanca v TO , hlavne na jednotlivé tanečné techniky

3. ročník
Hlavné predmety : klasický tanec (balet), ľudový tanec, kreatívny, scénický tanec, tanečná prax

4. ročník
Hlavné predmety : klasický, ľudový, džezový tanec, tanečná prax, (voliteľný predmet hip-hop)

1. – 4. ročník , druhej etapy, prvého stupňa
Hlavné predmety : klasický, ľudový, moderný tanec, tanečná prax
Voliteľné predmety : tance iných národov, historické tance, hip – hop

1. – 4. ročník , druhého stupňa
Hlavné predmety : klasický, ľudový, moderný tanec, súborová práca (zameraná na žiakmi zvolenú tanečnú techniku)
Príprava záujemcov ( úspešných absolventov II.stupňa TO ZUŠ ) o štúdium tanečného umenia alebo pedagogiky tanca pre deti a mládež na VŠMU v Bratislave na prijímacie pohovory.

Tanečný odbor našej školy sa pravidelne zúčastňuje verejných koncertov ZUŠ, podujatí mesta Rajec, plesov, súťaží, festivalov. Vytvára vlastné projekty a spolupracuje s inými umeleckými zoskupeniami.