Súťaž kapiel, big bandov a spevákov NOVÁCKY TALENT

3. mája 2018, sa uskutočnila súťaž Novácky talent. Do 12. ročníka súťaže sa prihlásilo 62 spevákov a 15 hudobných skupín – spolu 187 súťažiacich. Veľké poďakovanie patrí porote, ktorá mala ťažkú úlohu objektívne vyhodnotiť veľký počet súťažiacich. Tomášovi Bezdedovi a skupine AYA aj za skvelý koncert vo výbornej atmosfére.Našu školu reprezentovala hudobná skupina HAPPY DAY, zo ZUŠ Rajec. V kategórii Bb, nad 15 rokov sa umiestnila v STRIEBORNOM pásme.

Súťaže sa zúčastnili aj žiačky p.uč. A. Turianovej.  Žiačky vzorne reprezentovali našu školu a získali krásne ocenenia: Lenka SLEZIAKOVÁ v III. kategórii získala BRONZOVÉ pásmo, Barborka HODASOVÁ v III. kategórii získala STRIEBORNÉ pásmo.

Výtvarná súťaž FANTAZIJNÉ ZVIERA

Celoslovenská výtvarná súťaž FANTAZIJNÉ ZVIERA pozná svojich výhercov. Z takmer 1400 prác žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ a SZUŠ bolo vyhodnotených 70 žiakov s cenami i s čestnými uznaniami. Máme veľkú radosť, že z našej školy boli medzi ocenenými traja žiaci:

– v kategórii ZUŠ do 10r.  získala 1. mesto Mária ŠÁLEKOVÁ za prácu „Posledný let Hašterivca nektárového“

– v kategórii ZUŠ od 10r.  získala 5. mesto Katarína ŠÁLEKOVÁ za prácu „Chameleónová džungľa“ 

– v kategórii ZUŠ od 10r.  získal 6. mesto Timotej HULJAK za prácu „Slonosladko stár“

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!!!

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Vážení priaznivci umenia !
Oznamujeme Vám, že v dňoch 21.5.- 25.5.2018 budú na našej ZUŠ prebiehať PRIJÍMACIE SKÚŠKY.
Na všetkých nových žiakov sa veľmi tešíme!

The gallery was not found!