Naša škola

V školskom roku 2022/2023 študuje v troch odboroch – hudobnom, výtvarnom a tanečnom 528 žiakov. Vyučuje ich 31 učiteľov.

Na našej škole môžu študovať deti predškolského veku v prípravnom štúdiu, žiaci základných škôl a študenti stredných škôl v primárnom umeleckom vzdelávaní a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní. No poskytujeme základné umelecké vzdelanie aj dospelým, ktorí si plnia svoje detské sny v štúdiu pre dospelých. Mimoriadne nadaným deťom sa venujeme formou rozšíreného vyučovania.

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA 2021-2022

 

Naši partneri