Festival laureátov medzinárodných súťaží v Rajci – 4. ročník