Cimbálový koncert „Dú valaši, dú…“

V nedeľu 21. januára 2018 sa v Kultúrnom dome v Rajci uskutočnil cimbálový koncert DÚ VALAŠI, DÚ…
Koncert organizovali Mesto Rajec, ZUŠ Rajec a ZUŠ Morava Zlín. Vystúpili na ňom súbory ZUŠ Morava a folklórne súbory zlínského regiónu. Prinášame vám niekoľko záberov z tohto vydareného podujatia
Program:
Pastýřské trúbení – žiaci ZUŠ MORAVA
Mladí Gajdoši – žiaci ZUŠ MORAVA pobočka Kašava, pod vedením PaedDr. Petra Piláta
Gajdoš z Neubuze – Petr Sovják
Gajdošské trio – PaedDr. Petr Pilát, Petr Sovják, P. Mgr. Jan Mach
Cimbálová muzika Moravěnka – žiaci ZUŠ MORAVA pobočka Zlín, pod vedením MgA. Martina Crli
Cimbálová muzika Kuráž z Liptála – pod vedením Bc. Radka Cahlíka
Cimbálová muzika Andrýsek – žiaci ZUŠ MORAVA pobočka Fryšták, pod vedením MgA. Martina Crli
Mgr. Zuzana Lapčíková – cimbál + doprovod k piesni „V tej Pavlovskej dolině“
Spev – PaedDr. Marián Remenius
Programom sprevádzala Mgr. Zuzana Lapčíková