Prihlášky na štúdium

Záujemcovia o štúdium na našej škole v školskom roku 2023/2024 môžu od dnešného dňa elektronicky vypĺňať prihlášku do nasledujúcich odborov: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Môžu tak konať až do 9. júna 2023. Zároveň vás pozývame zúčastniť sa prijímacich pohovorov v priestoroch školy. Tie sa budú konať v týždni od 12. júna do 16. júna 2023 v poobedňajších hodinách. Všetkých vás srdečne očakávame a tešíme sa na vás!

link na elektronickú prihlášku: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=650