OZNAM O PRERUŠENÍ VÝUČBY

 Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu majú jazykové školy, ZUŠ a CVČ mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022. Prevádzku je možné zabezpečiť iba dištančnou formou. Individuálna odborná činnosť je možná iba v CPPPaP a CŠPP.   

Rajecká hudobná jar v celoštátnych aj zahraničných médiách

Drahí priatelia našej ZUŠ,
o týždeň sa v Bratislave a Viedni v rámci festivalu Nová slovenská hudba bude konať aj Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari. O našej ZUŠ v Rajci, ako aj o projekte Rajecká hudobná jar, sa píše v celoštátnych aj zahraničných médiách. Máme veľkú radosť a chceme sa s Vami o ňu podeliť.
Kolektív ZUŠ v Rajci

https://mojakultura.sk/november-predstavi-tvorbu-sucasnych-hudobnych-skladatelov/

https://operaplus.cz/festival-nova-slovenska-hudba-zacne-pristi-tyden/

https://operaslovakia.sk/november-predstavi-tvorbu-sucasnych-hudobnych-skladatelov/