OZNAM ZUŠ

OZNAM ZUŠ
Vážení rodičia,
dovoľujem si vás informovať, že od pondelka 26.10. 2020 sa z dôvodu nariadenia MŠVVaŠ SR mení prezenčná výučba na našej ZUŠ na dištančnú.
 
Napriek novovzniknutej situácii sa budeme snažiť zachovať rozsah, kvalitu a aj rozvrh výučby v čo najväčšej možnej miere. Nevyhnutné úpravy rozvrhu spôsobené vzniknutými okolnosťami je však potrebné odkonzultovať s triednymi učiteľmi. Tí vás budu kontaktovať s aktuálnym informáciami a podrobnosťami hneď v priebehu budúceho týždňa.
 
Súčasný stav v spoločnosti zapríčinený pandémiou COVID 19 nie je určite jednoduchý, preto vás prosím o vzájomnú súdržnosť a kooperáciu. Spoločne vzniknutú situáciu určite prekonáme a zvládneme tak, aby deti nepocítili žiaden negatívny dopad diania vôkol nich.
 
Ďakujem vám za porozumenia a prajem všetkým pevné zdravie!
S úctou
PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec
 

Rajecká hudobná jar 2020

Vo štvrtok 15.10.2020 sa za dodržiavania prísnych hygienických opatrení uskutočnil 11. ročník hudobnej súťaže Rajecká hudobná jar. Prinášame vám výsledkovú listinu ocenených súťažiacich. Srdečne gratulujeme všetkým oceneným a ich pedagógom!
Je pre nás veľkou cťou a potešením, že odborná porota ocenila v rôznych kategóriách aj žiakov našej školy:  Branislav Dúbravka (1. miesto v IV. kategórii), Tadeáš Blunár (1. miesto v III.kategórii),  Ema Blunárová a Andrea Čerňanská (2. miesto v I. kategórii),  Kvetoslava Macková (3. miesto v I.kategórii), Lilien Krutáková  (3. miesto v II. kategórii), Petra Blunárová,  Tobiáš Židek a Lukáš Válek (čestné uznania)
Titul LAUREÁTA SÚŤAŽE si odnáša rovnako žiak ZUŠ Rajec – Branislav Dúbravka.
 

 

Platby RHJ

Vážení účastníci RHJ 2020.

Účastnícke poplatky Vás poprosím uhrádzať na nižšie uvedené č.ú.

SK5311000000002928881182

Ďakujeme! 

Prerušenie skupinového vyučovania na ZUŠ

Vážení rodičia,

z rozhodnutia ministra školstva o opatreniach pre školy je od zajtra do odvolania zrušené skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. Na ZUŠ Rajec sa z tohto dôvodu prerušuje výučba výtvarnej výchovy,  hudobnej náuky a v tanečnom odbore.  Indiviuálna výučba pozastavená nie je a vyučovanie prebieha bez zmeny.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/