Koncert víťazov RHJ súčasťou Europského hudobného festivalu

Je pre nás veľkou cťou a potešením, že tohoročný Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, ktorý sa bude konať vo Viedni 29.9.2020 o 12:30 hod. bude súčasťou tretieho Europského hudobného festivalu, ktorý organizuje EUNIC Austria a Delegácia Európskej únie pri medzinárodných organizáciách vo Viedni a zahŕňa tri hudobné podujatia v troch európskych kultúrnych inštitútoch.
Celé podujatie môžete sledovať naživo na nasledujúcej linke: https://eeas.europa.eu/…/multilateralism-work-vienna…
 
EUNIC (EU National Institutes for Culture) je sieť národných kultúrnych inštitútov a ministerstiev Európskej únie založená v roku 2006. Prostredníctvom projektov spolupráce v oblasti medzikultúrneho dialógu, viacjazyčnosti, umenia a občianskej spoločnosti sa EUNIC snaží zvýšiť viditeľnosť kultúrnej rozmanitosti EÚ a podporiť súdržnosť a európske hodnoty EÚ.

COVID opatrenia k začiatku šk. roka

Vážení rodičia,
pozdravujeme Vás na začiatku nového školského roka 2020/2021. Čakajú nás neľahké časy a s nimi spojené komplikácie, ktoré určite spoločne zvládneme. Niekoľko dôležitých informácií súvisiacich s aktuálnou situáciou s Coronavírusom: každý žiak pri prvom vstupe do budovy školy prinesie vypísané a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník, ktoré sú nižši dostupné stiahnutie). Ak sa Vám ho nepodarí vytlačiť doma, bude pre Vás k dispozícii u triedneho učiteľa. Žiak musí mať rúšku a rúšku musí mať aj rodič, ktorý ho bude prípadne sprevádzať.
Verím, že spoločným úsilím celý proces zvládneme.
 S pozdravom PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník

Oznam na školu Covid