Oznam ZUŠ

Vážení rodičia,
ZUŠ Rajec oznamuje, že vyučovanie v zmiešaných žiackých kolektívoch (hudobná náuka, tanečné oddelenie, výtvarné oddelenie) sa z dôvodu preventívnych hygienických opatrení voči COVID 19 začína až od 16.9.2020

Prijímacie skúšky do ZUŠ

ZUŠ Rajec vás pozýva na prijímacie skúšky v dňoch 25.8. – 26.8.2020 v čase od 13:00 hod. do 17:30 hod. 

Skúšky sa konajú do nasledujúcich odborov ZUŠ:
HUDOBNÉHO
VÝTVARNÉHO
TANEČNÉHO
LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO

Tešíme sa na Vás!

PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ školy,  tel. 0911 928 881