OTVORENIE ZUŠ RAJEC

Vážení rodičia a žiaci,
od 15. 06. 2020 bude otvorená ZUŠ v Rajci. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín vo všetkých odboroch – hudobnom, výtvarnom, tanečnom a LDO. Žiaci a doprevádzajúce osoby budú mať ochranné rúško na tvári a balíček papierových vreckoviek. Na každom poschodí bude pripravená dezinfekcia na ruky. Na e-mailovú adresu rodiča každého žiaka bolo poslané čestné vyhlásenie, že Vaše dieťa nie je choré a nemá príznaky COVID 19. S týmto čestným vyhlásením príde žiak do ZUŠ a odovzdá ho učiteľovi. Bez neho bude poslaný domov. Vyučovanie je zo strany žiakov na báze dobrovoľnosti, ak rodičia nechcú pustiť dieťa do školy, nemusia tak urobiť.
Tešíme sa na Vás
V Rajci 10. 06. 2020
S pozdravom PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ

Online vyučovanie pokračuje

Vážení rodičia,  ZUŠ Rajec oznamuje, že po dohode so zriadovateľom ZUŠ bude vyučovanie v školskom roku 2019/20 z dôvodov technicko-organizačných aj naďalej prebiehať formou distančného on-line vyučovania.  

O prípadných zmenách budeme informovať.