PRÍSPEVOK ZRŠ

Vážení  rodičia,

Prosíme o úhradu príspevku ZRŠ (združenie rodičov) na školský rok 2019/2020. Výška platby  bola odhlasovaná na plenárnom ZRŠ . Príspevok ZRŠ je možné uhradiť:

  • V hotovosti triednemu učiteľovi
  • V hotovosti p. riaditeľovi
  • Prevodom na účet SK06 0200 0000 0032 0248 9856 – do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa

HUDOBNÝ ODBOR

Pre hudobný odbor  je poplatok vo výške 15 Eur za dieťa. Ak ZUŠ navštevuje viac detí z rodiny, každé ďalšie dieťa platí príspevok 10 Eur.  V prípade, že dieťa navštevuje viac odborov, platí príspevok 1x a to vyššiu sumu podľa odboru.

VÝTVARNÝ ODBOR

Pre  výtvarný odbor vo výške 10 Eur za dieťa.  V prípade, že dieťa navštevuje viac odborov, platí príspevok 1x a to vyššiu sumu podľa odboru.

TANEČNÝ A LDO ODBOR:

Prosíme o úhradu príspevku ZRŠ (združenie rodičov) na školský rok 2019/2020 – pre tanečný  a LDO odbor vo výške 25 Eur za dieťa.

Z príspevkov ZRŠ je podporovaná činnosť ZUŠ, hlavne súťaže a koncerty vašich detí.  Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *