Elektronické žiacke knižky

Vážení rodičia a žiaci našej školy!
V školskom roku 2019/2020 sme za účelom zjednodušenia agendy zaviedli ELEKTRONICKÉ ŽIACKE KNIŽKY v systéme IZUŠ. Do žiackych knižiek môžete nahliadnuť kdekoľvek či už cez počítač alebo mobilný telefón. Stačí si dať do prehliadača webovú adresu http://www.izus.cz/, napísať do okienok užívateľské meno a heslo a potvrdiť. Prístupové údaje Vám poskytne/vygeneruje Váš triedny učiteľ. Dostanete ich na Váš e-mail.


Výhody elektronickej žiackej knižky:
Žiacka knižka sa automaticky vypĺňa podľa triednych kníh všetkých navštevovaných predmetov. V žiackej knižke nie sú prístupné poznámky z individuálnych triednych kníh, študijný plán a pod. Naopak je tu kontakt na vyučujúceho a vypísaný termín ďalšej hodiny s inštrukciami k ospravedlneniu žiaka zákonným zástupcom a zároveň rodič aj žiak má prehľad o preberanej látke, zadanej úlohe a hodnotení. Žiacka knižka sa zobrazuje zákonným zástupcom žiaka na hlavnej stránke. Zákonný zástupcovia môžu nazerať aj do rozvrhu hodín a osobných údajov žiaka. Učiteľ tu vidí, kedy sa žiak a zákonný zástupca do žiackej knižky pozrel. Zákonný zástupca vidí všetky študijné zamerania dieťaťa, pokiaľ ich študuje na škole viac.
Elektronická ospravedlnenka:
• V spodnom riadku žiackej knižky (po prihlásení svojimi prihlasovacími údajmi) nájde zákonný zástupca odkaz na elektronickú ospravedlnenku – Ospravedlniť žiaka z výučby.
• Zákonný zástupca vyplní údaje a zaškrtne v elektronickej ospravedlnenke predmety, ktorých sa absencia týka (pokiaľ teda zákonný zástupca zaškrtne v elektronickej ospravedlnenke napr. aj ospravedlnenie hodiny hudobnej náuky, učiteľ to v triednej knihe hudobnej náuky uvidí).
• Ospravedlnenka by mala byť vyplnená a uložená ideálne deň dopredu, najneskôr však do 8:00 hod. Spätne sa ospravedlnenky do triednej knihy neprepíšu. Pre prípad, že by sa ospravedlnenka do triednej knihy už zapísať nestihla, príde v kópií aj vyučujúcemu na jeho e- mailovú adresu.
Veríme, že elektronická žiacka knižka zlepší informovanosť o výsledkoch učenia vašich detí, a tiež skvalitní a zjednoduší vašu komunikáciu so školou.


Vedenie ZUŠ Rajec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *