Banskoštiavnické kladivká 2019

Dňa 7. mája 2019 sa uskutočnil na ZUŠ v Banskej Štiavnici 4. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká“ 2019 v sólovej i v štvorručnej hre. Súťaž prebiehala paralelne na dvoch miestach, v ZUŠ a v sále Kultúrneho centra. Výkony 149 súťažiacich zo 47 škôl z celého Slovenska hodnotili dve poroty v tomto zložení:
doc. Mgr. art. Jordana Palovičová, PhD., ArtD.
Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.
Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
MgA. Maroš Klátik, ArtD.
Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.

Našu ZUŠ Rajec na súťaži v sólovej hre reprezentovali 2 účastníci – Šimon Bittó a Barborka Galová z triedy p. uč. Márie Komlóssyovej DiS. art. V rámci 4. kategórie sa obaja umiestnili v striebornom pásme.
Obom srdečne blahoželáme!
Veľká vďaka patrí za sponzorstvo v oblasti cestovania na súťaž a zo súťaže i za odvoz p. Márii Galovej, ktorá obetovala svoj čas a strávila s nami celý súťažný deň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *