Nitrianska Lutna 2019

Dňa 17.5.2019 sa žiaci našej školy Dominika Mičechová (saxofon) a Šimon Dobeš (trúbka), z triedy pána učiteľa Antona Gamboša a pána učiteľa Juraja Hodasa zúčastnili na súťaži Nitrianska Lutna 2019 v Zuš J.Rosinského v Nitre.
V kvalitnej konkurencií sa darilo Dominike Mičechovej, ktorá v 2.kat. drevených dychových nástrojoch obsadila 1.miesto. Šimon Dobeš sa tiež vo veľmi náročnej a početnej konkurencí nestratil a zahral veľmi pekne a získal diplom za účasť.
Pán učiteľ Anton Gamboš dostal diplom za úspešnú pedagogickú prípravu,.

Všetkým gratulujeme.

Detvianska zlatá struna 2019

Dňa 24. mája 2019 sa v Detve konal 1. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky Svetozára Stračinu „Detvianska zlatá struna 2019“ v sólovej hre na sláčikové nástroje a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení. 111 súťažiacich a 12 komorných zoskupení hodnotili dve poroty, kde umeleckým garantom súťaže bol MgA. Vladimír Harvan, ArtD. V 6. Kategórii súťažila žiačka Mgr. Zuzany Židekovej Eliška Balgová, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme. Poďakovanie patrí vedeniu školy a ZRŠ za umožnenie na súťaž vycestovať, ako aj korepetítorovi Bc. Marekovi Milovi za klavírnu spoluprácu a bezpečnú jazdu do Detvy i domov.

Divadelné predstavenie OSLAVA

Vo štvrtok, 30. mája 2019 sa o 17h vo veľkej sále KD Rajec uskutoční tanečno-divadelné predstavenie OSLAVA na motívy rozprávky “O psíčkovi a mačičke” od J.Čapka.  Účinkujú žiaci TO a DO pod vedením p. uč. Mgr.art. Zuzany Romančíkovej, hosť programu: FS Studničky z Rajca. Vstup voľný.

 Srdečne vás všetkých pozývame!

 

 

 

Malý absolventský koncert

Milí priaznivci našej ZUŠ!
V stredu, 29. mája 2019 sa o 16:30 v koncertnej sále ZUŠ uskutoční Malý absolventský koncert.
Srdečne vás všetkých pozývame!

Hudobná Biela Orava

Dňa 13. 5. 2019 si naši akordeonisti opäť vycestovali na súťaž „Hudobná Biela Orava“ do Námestova, odkiaľ si priniesli hodnotné ocenenia a krásne medaily.
Rebeka Kardošová 2.r/1.č. súťažila v ll. kategórii získala 3. miesto, žiačka je z tr. p. K. Smudovej
Ladislav Miškovský a Peter Martinkovič 1.r./2.časť súťažili v lV. kategórii
Lacko získal 2. miesto žiak je z tr. p. A. Jakubíkovej
Peťko získal 3. miesto žiak je z tr. p. K. Smudovej
Gratulujeme žiakom a želáme mnoho ďalších hudobných úspechov.

Banskoštiavnické kladivká 2019

Dňa 7. mája 2019 sa uskutočnil na ZUŠ v Banskej Štiavnici 4. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká“ 2019 v sólovej i v štvorručnej hre. Súťaž prebiehala paralelne na dvoch miestach, v ZUŠ a v sále Kultúrneho centra. Výkony 149 súťažiacich zo 47 škôl z celého Slovenska hodnotili dve poroty v tomto zložení:
doc. Mgr. art. Jordana Palovičová, PhD., ArtD.
Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.
Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
MgA. Maroš Klátik, ArtD.
Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.

Našu ZUŠ Rajec na súťaži v sólovej hre reprezentovali 2 účastníci – Šimon Bittó a Barborka Galová z triedy p. uč. Márie Komlóssyovej DiS. art. V rámci 4. kategórie sa obaja umiestnili v striebornom pásme.
Obom srdečne blahoželáme!
Veľká vďaka patrí za sponzorstvo v oblasti cestovania na súťaž a zo súťaže i za odvoz p. Márii Galovej, ktorá obetovala svoj čas a strávila s nami celý súťažný deň.

Odovzdávanie cien súťaže Detská mapa sveta

V utorok zažila naša škola veľmi milú náštevu. Máme veľkú radosť z toho, že k nám zavítali slovenskí spoluorganizátori medzinárodnej súťaže DETSKÁ MAPA SVETA z Geografického ústavu SAV z Bratislavy, aby odovzdali ocenenia autorom víťazných prác z celoštátneho kola. Pani Dr. Kopecká pán Mgr. Goga (ktorí ústav zastupovali) sa stretli s deťmi a okrem odovzdávania cien s nimi prediskutovali aj proces tvorby ich diel. Postupujúcim žiakom držíme v lete palce na medzinárodnom kole v Tokiu! 🙂

Euro Musette-Golden tango 2019

Prinášame výsledok a pár záberov z Medzinárodnej akordeónovej súťaže Euro Musette-Golden tango , ktorá sa konala 10. 5 2019 v Rajeckých Tepliciach. Našu ZUŠ-ku reprezentovali 2 žiaci Rebeka Kardošová z tr. p. K. Smudovej súťažila v 0.C kategórii (počet súťažiacich 9) – umiestnila sa druhá v striebornom pásme a Ladislav Miškovský z tr. p. A. Jakubíkovej súťažil v ll. kategórii ( počet súťažiacich 16) umiestnil sa druhý v striebornom pásme. Gratulujeme žiakom a želáme presné prsty, aby sa im darilo aj na ďalšej nastávajúcej súťaži v Námestove 13.5.2019