Hráme si spolu

Milí priatelia umenia!
ZUŠ Rajec vás pozýva na koncert „Hráme si spolu“. Koncert sa uskutoční dňa 6. februára 2019 o 16:30 h. vo Veľkej sále KD Rajec.

Uhradenie školného

Školné prosíme uhradiť  na číslo účtu IBAN: SK53 1100 0000 0029 2888 1182, do poznámky prosíme uviesť MENO A PRIEZVISKO ŽIAKA.

  • individuálne vyučovanie – 40€
  • prípravné štúdium, kolektívne vyučovanie – 30€
  • dospelý – 200€ (klavír, gitara, husle), 225€ (spev), 175€ (organ, violončelo, bicie), 190€ (akordeón)

ĎAKUJEME