Handlovský zlatý mikrofón

Na ZUŠ v Handlovej 18.10.2018 sa konala celoslovenská súťaž v populárnom a muzikálovom speve pod názvom „Handlovský zlatý mikrofón“. Súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka Alexandra Rajtárová z trieda pani učiteľky PaedDr. K. Mackovej, PhD. Jej spev podporila aj výborná korepetícia pani učiteľky Bc. E. Blunárovej. V kategórií Bp (sólový populárny spev) sa umiestnila Alexandra Rajtárová v striebornom pásme.

Za skvelý výkon a umiestnenie srdečne blahoželáme!

Pozvánka na PIETNY AKT pri príležitosti 100. výročia založenia Československa

Spoločná oslava 100 rokov vzniku Československa je vyvrcholením celoročného česko-slovenského cezhraničného projektu STÁLE SPOLU pod záštitou Základných umeleckých škôl zo Zlína,  Rajca,  Brezovej pod Bradlom a Bojníc. Srdečne vás pozývame na PIETNY AKT pri príležitosti 100. výročia založenia Československa. Udalosť sa uskutoční na Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle dňa 28. októbra 2018 o 16:30 hod.