15. Prehliadka slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež v Rajci

Usporiadať kultúrne podujatie mimo veľkých miest, vytvoriť z neho tradíciu, ktorá všetkých prítomných obohatí, nie je samozrejmá vec. Takúto tradíciu my tu v Rajci v Mestskej základnej umeleckej škole tvoríme. Je to Prehliadka slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Začalo sa to pred pätnástimi rokmi, keď nadšenci pre našu slovenskú hudbu začali pozývať z okolitých základných umeleckých škôl žiakov a ich pedagógov, aby ukázali svoje umenie v hre na hudobných nástrojoch a speve. Lebo na pôvodnú slovenskú tvorbu sa často a neprávom zabúda a tu v Rajci, uprostred krásnej prírody Malej Fatry, na ňu nezabúdame.

Tento rok sme na prahu novej tradície. 24.mája sa konala prvá súťažná Prehliadka slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež (PSHT), ktorú sa nám podarilo dostať medzi súťažné podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a je to teda súťaž celoslovenská.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách:

 • kategória - žiaci do 11 rokov
 • kategória - žiaci do 15 rokov
 • kategória – žiaci do 19 rokov
 • kategória – komorné súbory

V odbornej porote zasadli dvaja hudobní skladatelia Mgr.art. Pavol Krška a Andrej Kalinka a Mgr. Monika Bažíková zo Žilinskej univerzity. Súťaž bola anonymná, takže porota nevedela kto vystupuje a z ktorej je školy. Tým sme chceli zachovať, čo najväčšiu mieru objektivity.

Zúčastnilo sa sedem škôl, 75 žiakov a 30 pedagógov. Súťažilo sa o hlavné ceny v každej kategórii, a to o Cenu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora a v každej kategórii aj o Čestné uznanie.

Fotografie z 15. ročníka Prehliadky slovenskej hudobnej tvorby si môžte pozrieť v galérii.

Výsledky 15. ročníka PSHT:

 • Kategória
  • Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora
   • Dominik Chovanec (klavír),
    ZUŠ Púchov,
    pedagóg Mgr. Olšák
  • Čestné uznanie
   • Gabriela Kľučková (spev),
    MZUŠ Rajec,
    pedagóg Iveta Garbárová

 • kategória
  • Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora
   • Katarína Brunová (klavír),
    ZUŠ Martinská Žilina,
    pedagóg Mgr. Chovancová
  • Čestné uznanie
   • Nicola Přikrylová (klavír),
    ZUŠ Martinská Žilina,
    pedagóg Mgr. Chovancová

 • kategória
  • Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora
   • Anna Brezániová (klarinet),
    MZUŠ Rajec,
    pedagóg Anton Gamboš
  • Čestné uznanie
   • Tomáš Pohůnek (trúbka),
    ZUŠ L.Árvaya Žilina,
    pedagóg Martin Ševčík

 • kategória
  • Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora
   • Violončelový súbor Radosť,
    MZUŠ Rajec,
    umelecká vedúca Oľga Pažická
  • Čestné uznanie
   • Flautové duo Veronika Babulová a Patrícia Rybárová,
    MZUŠ Rajec,
    pedagóg Martina Kamenská

Na stiahnutie:
Komentár k organizačnému poriadku
PSHT-Organizačný poriadok 2008

 
For more information don't hesitate co contact me kavka.j@gmail.com